Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Một số định kiến sai lầm trong hôn nhân 08 Tháng 11 2018 Aug. Trần Cao Khải 18
Tuổi già 31 Tháng 10 2018 Trầm Thiên Thu 49
Chốn trở về bình yên 25 Tháng 10 2018 +Gm Giuse Vũ Văn Thiên 62
Ma Maison – Nhà tôi. 18 Tháng 10 2018 Trần Khánh Liễm 60
Những cái chết trong cuộc sống 10 Tháng 10 2018 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 95
Sao đọc Lectio Divina 04 Tháng 10 2018 Elisabeth Nguyễn 79
Kinh Thánh đọc như thế nào? 26 Tháng 9 2018 Vũ Công Chính 127
Xây tổ ấm tốt hơn là xây căn nhà 19 Tháng 9 2018 Lm. Pet. Trần Trọng Khương 104
Vợ hay người tình 13 Tháng 9 2018 Trần Mỹ Duyệt 108
Vị Ân Nhân Của Giáo Hội Việt Nam Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt 06 Tháng 9 2018 Vinh Sơn VŨ ĐÌNH ĐƯỜNG 127

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch