Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Quà tặng của sự tĩnh lặng 21 Tháng 3 2019 Đaminh Phan Quỳnh, S.J 15
Mười cá tính làm cho một người phụ nữ trở nên đặc biệt 15 Tháng 3 2019 Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch 31
Con người của Mùa Chay 07 Tháng 3 2019 Lm. Nguyễn Hồng Giáo ofm 43
Gợi ý mục vụ năm 2019 - Bài 3: Quy luật đồng hành: Tiệm tiến theo thời gian 27 Tháng 2 2019 UB Mục vụ Gia đình 64
Gợi ý mục vụ năm 2019 - Bài 2: Gia đình là nơi đồng hành đầu tiên. 21 Tháng 2 2019 UB Mục vụ Gia đình 68
Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 1: Chúa Giêsu dạy chúng ta đồng hành 13 Tháng 2 2019 ỦB Mục vụ Gia Đình 82
Đi tu là ơn gọi hiến dâng 07 Tháng 2 2019 Giuse Phạm Đình Ngọc SJ 90
Lời nguyện đầu năm 30 Tháng 1 2019 Vũ Công Chính 98
Mười căn bệnh làm băng hoại người Công Giáo 21 Tháng 1 2019 H.Y. Nguyễn Văn Thuận 604
7 Căn Bệnh Xã Hội Mỗi Kitô Hữu Được Mời Gọi Để Chữa Lành 17 Tháng 1 2019 Daminh Phan Quỳng, SJ 142

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch