Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Đi tìm một nửa hoàn hảo trong hôn nhân 03 Tháng 12 2020 Aug. Trần Cao Khải 10
Tâm thần hay quỷ ám 22 Tháng 11 2020 Lương Huỳnh Ngân, M.D & Trần Mỹ Duyệt, Ph.D 32
Suy nghĩ về tình bạn trong đời sống hôn nhân 12 Tháng 11 2020 Aug. Trần Cao Khải 41
Tôn trọng nhau là bí quyết hạnh phúc hôn nhân 07 Tháng 11 2020 Trần Mỹ Duyệt 48
"Báo Tàu viết về thuốc Tàu" 30 Tháng 10 2020 Nguyễn Hải Hoành lược dịch 63
Đi tu để làm gì? 22 Tháng 10 2020 Aug. Trần Cao Khải 66
Đời tu có sống khác người không? 16 Tháng 10 2020 Giuse Lê Đắc Thắng, SJ 63
Đức Tin Là Một Quà Tặng 09 Tháng 10 2020 Nguyễn Hoài Huy 68
IPhones và trẻ em dưới cái nhìng giáo dụ 01 Tháng 10 2020 Trần Mỹ Duyệt 71
Giáo hội đối diện với thách thức về tháp tùng tâm lý cho các linh mục 26 Tháng 9 2020 Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch 77

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch