Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Kitô hữu và vấn đề tiền bạc 02 Tháng 7 2020 Aug. Trần Cao Khải 35
Luật Tự nhiên là gì ? 24 Tháng 6 2020 Grêgôriô Võ Trần Nhựt 42
Khoa học và Công Giáo 18 Tháng 6 2020 Chu Tất Tiến 61
Phân biệt chủng tộc hay là tên gọi khác của lòng 'tôn thờ bản thân' 11 Tháng 6 2020 Khắc Bá, SJ 83
Ngày Phụ Nhật - Father’s day (Viết cho cha và cho con) 04 Tháng 6 2020 Trần Khánh Liễm 77
"Tin giả - Fake news" giữa mùa đại dịch 28 Tháng 5 2020 Gia An, SJ 85
Chúng ta phải chuẩn bị gì cho hậu Covid-19 23 Tháng 5 2020 Trần Mỹ Duyệt 105
Văn hóa đổ lỗi nơi người Việt 20 Tháng 5 2020 Giuse Phạm Đình Ngọc SJ 83
Hôn nhân trong mắt người già 14 Tháng 5 2020 Aug. Trần Cao Khải 105
Giá trị cao quý của ngành y, đừng đánh mất lần nữa! 07 Tháng 5 2020 Lm. Trần Thái, SDB 108

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch