Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN Lễ Lá, A: Vì yêu, Chúa đã chết cho chúng ta 02 Tháng 4 2020 Phanxicô Xavie Trần Đức Tuân 17
CN 5 MC, A: Tin sẽ được sống 25 Tháng 3 2020 Huệ Minh 35
CN 4 MC, A: Con mắt là cửa sổ của linh hồn 21 Tháng 3 2020 Lm Phêrô Trần Minh Đức 27
CN 3 MC, A: Nước không bao giờ khát nữa 12 Tháng 3 2020 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 57
CN 2 MC A: Hãy vâng nghe lời Ngài 05 Tháng 3 2020 Lm. Giuse Đỗ Đức Trí 46
CN 1 MC, A: Hãy cảnh giác trước cám dỗ 26 Tháng 2 2020 Jos. Vinc. Ngọc Biển 55
CN 7 TN, A: Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho họ! 19 Tháng 2 2020 Jos. Vinc. Ngọc Biển 60
CN 6 TN, A: Thầy đến để kiện toàn lề luật 14 Tháng 2 2020 Lm. Giuse Nguyễn An Khang 67
Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ 29 Tháng 1 2020 Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy 92
CN 3, TN, A: Nước Trời đã đến gần 23 Tháng 1 2020 Jos. Hồng Ân 80

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch