Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN Lễ Chúa Kitô Vua: Giêsu vua Tình Yêu\ 20 Tháng 11 2020 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 35
CN 33 TN, A: Nhận nhiều thì bị đòi hỏi nhiều 12 Tháng 11 2020 JKN 35
CN 32 TN, A: Dự liệu, phó thác và tỉnh thức 06 Tháng 11 2020 An Phong 43
Lễ Các Thánh:Nên thánh giữa đời thường 29 Tháng 10 2020 Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên 48
CN 30 TN, A: Giới răn mến Chúa và yêu người 22 Tháng 10 2020 Lm Giuse Nguyễn Trung Điểm 47
CN 29 TN, A: Trả cách sòng phẳng 15 Tháng 10 2020 John W. Martens – Văn Hào, SDB 61
CN 28 TN, A: Y phục tiệc cưới 08 Tháng 10 2020 Văn Hào, SDB chuyển ngữ 68
CN 27 TN, A: Trở thành người thợ có trách nhiệm trong vườn nho của Chúa 01 Tháng 10 2020 Lm. Giuse Đỗ Đức Trí 81
CN 26 TN, A: Nói và Làm 23 Tháng 9 2020 Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng 87
CN 25 TN, A: Lòng quảng đại của Thiên Chúa 16 Tháng 9 2020 Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh 98

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch