Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN Lễ Chúa Kitô Vua, A; Những người được chúc phúc 22 Tháng 11 2017 Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến 1212
CN 33 TN, A: Đừng đầu hàng trước khi vào cuộc 16 Tháng 11 2017 An Phong, OP 1225
CN 32 TN, A: Cảnh giác và sẵn sàng đón Chúa 09 Tháng 11 2017 Lm. Vũ Thái Hòa 1202
CN 31 TN, A: “Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều nhười vấp phạm” 01 Tháng 11 2017 Lm Gioan B. Phan Kế Sự 1124
CN 30 TN, A: Điều răn quan trọng nhất 26 Tháng 10 2017 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB 1340
CN 29 TN, A: Cái gì của Cêsarê thì trả cho Cêsarê 19 Tháng 10 2017 Paul-Maurice Lâm Thái Sơn 1112
CN 28 TN, A: Cửa Nước Trời luôn mở, nhưng y phục phải xứng hợp 11 Tháng 10 2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 1344
CN 27 TN, A: Siêng năng làm việc (trong vườn nho của Chúa) 03 Tháng 10 2017 Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng 1326
CN 26 TN, A: Sám hối là khởi điểm 26 Tháng 9 2017 TGm Ngô Quang Kiệt 1327
CN 25 TN, A: Công bằng của lòng từ nhân 19 Tháng 9 2017 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB 1369

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch