Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 16 A: Nhổ đi hay sống chung 15 Tháng 7 2020 Lm. Trịnh Ngọc Danh 6
CN 15 A:Sống Lời Chúa để tâm hồn luôn là mảnh đất tốt 09 Tháng 7 2020 Lm. Jos. Quang Nguyễn 25
CN 14 TN, A: Mang ách của Chúa, sẽ gặp được bình an 01 Tháng 7 2020 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 45
CN 13, A: Thiên Chúa trên hết 24 Tháng 6 2020 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J 57
CN 12, A: Để giúp nhau đừng sợ 17 Tháng 6 2020 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 67
Lễ MM Thánh Chúa, A: Bí tích Tình Yêu 10 Tháng 6 2020 Huệ Minh 76
Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần 04 Tháng 6 2020 PM. Cao Huy Hoàng 85
Lễ Hiện Xuống, A: Hãy nhận lấy Thánh Thần 28 Tháng 5 2020 Lm. Giuse Phạm Thanh Minh 94
Lễ Chúa lên Trời, A; Chúa lên Trời, Ta hãy yêu mến những sự trên Trời 20 Tháng 5 2020 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 101
CN 6 PS, A; Nếu nói yêu Thaầy mà không giữ lời Thầy là mâu thuẫn 14 Tháng 5 2020 Jos. Vinc. Ngọc Biển 106

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch