Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 26 TN, A: Nói và Làm 23 Tháng 9 2020 Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng 22
CN 25 TN, A: Lòng quảng đại của Thiên Chúa 16 Tháng 9 2020 Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh 35
CN 24 TN, A: Tha thứ nét độc đáo nhất của người Công Giáo 10 Tháng 9 2020 Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang 51
CN 23 TN, A: Sửa lỗi huynh đệ 02 Tháng 9 2020 Lm Trần Thanh Sơn 70
CN 22 TN, A: Từ bỏ mình để được tự do thi hành sứ vụ 26 Tháng 8 2020 Jos. Vinc. Ngọc Biển 81
CN 21 TN, A: Thầy là Đấng Kitô 19 Tháng 8 2020 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 79
CN 20, A:Ơn cứu độ được ban cho mọi người 12 Tháng 8 2020 Lm. Giuse Đỗ Đức Trí 88
CN 19 TN, A: Hãy an tâm vì luôn có Chúa 06 Tháng 8 2020 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 108
CN 18 TN, A: Tấm bánh liên đới 29 Tháng 7 2020 Tổng GM. Ngô Quang Kiệt 102
CN 17 A: Quyết định khôn ngoan 22 Tháng 7 2020 Lm. Giuse Đỗ đức Trí 123

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch