Mary is also the Mother of the Christians

Solemnity of the BVM, the Mother of God: A

Nm 6:22-27; Gl 4:4-7; Lk 2:16-21

 When the older Irish monsignor realized he was no longer holding his Sunday mass congregation alive with his preaching, making them dozing off, he decided to seek the advice of his bishop.

Xem thêm: Mary is also the Mother of the Christians

Write comment (0 Comments)

Presentation of the Lord: Two examples of obedience and sacrifice

Presentation of the Lord to the Temple: A, B, C

Ml 3:1-4; Heb 2:14-18; Lk 2:22-40

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Presentation of the Lord: Two examples of obedience and sacrifice

Write comment (0 Comments)

All Saints: Asking to be listed with the chosen

Solemnity of All Saints: A, B, C

Rev 7:2-4, 9-14; 1Jn 3:1-3; Mt 5:1-12a

 Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: All Saints: Asking to be listed with the chosen

Write comment (0 Comments)

Christmas Vigil Mass, A: Jesus’ small ways in his birth

Christmas Vigil Mass: A, B, C

Is 62:1-5; Acts 13:16-17, 22-25; Mt 1:1-25

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Christmas Vigil Mass, A: Jesus’ small ways in his birth

Write comment (0 Comments)

18 Sun. / Ord. A; Feding the hungry

18 Sunday of the Year A

Is 55:1-3; Rom 8:35, 37-39; Mt 14:13-21

 Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 18 Sun. / Ord. A; Feding the hungry

Write comment (0 Comments)

Christ the King, A: Facing the judgment throne

The Solemnity of Christ the King, Year A

Ez 34:11-12, 15-17; 1Cor 15:20-26, 28; Mt 25:31-46

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Christ the King, A: Facing the judgment throne

Write comment (0 Comments)

17 Sun. / Ord. A: Wishing and choosing

17 Sunday of the Year A

1 Kgs 3:5, 7-12; Rom 8:28-30; Mt 13:44-52 or 13:44-56

 Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 17 Sun. / Ord. A: Wishing and choosing

Write comment (0 Comments)

32 Sun. / Ord. A: Preparing oil for the lamp of soul

 32 Sunday of the Year A

Wis 6:12-16; 1Thes 4:12-17; Mt 25:1-17

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 32 Sun. / Ord. A: Preparing oil for the lamp of soul

Write comment (0 Comments)

13 Sun. A: Doing things for the glory og God

13 Sunday of the Year A

2V 4:11, 14-16a; Rom 6:3-4, 8-11; Mt 10:37-42

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2008 and republished in Viet Nam 2011.

Xem thêm: 13 Sun. A: Doing things for the glory og God

Write comment (0 Comments)

30 Sun. / Ord. A: To love God and Neighbor, one must love self

30 Sunday of the Year A

Ez 22:21-27; 1Thes 1:5-10; Mt 22:34-40

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 30 Sun. / Ord. A: To love God and Neighbor, one must love self

Write comment (0 Comments)

Holy Thursday, A: Eucharist Unites Priesthood and Service

Holy Thursday, Year A, B, C

Ex 12:1-8, 11-14; Cor 11:23-26; Jn 13:1-15

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Holy Thursday, A: Eucharist Unites Priesthood and Service

Write comment (0 Comments)

28 Sun. / Ord. A; Accepting the invitation to attend the wedding

28 Sunday of the Year A

Is 25:6-10; Phil 4:12-14, 19-20; Mt 22:1-14

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 28 Sun. / Ord. A; Accepting the invitation to attend the wedding

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch