Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 12 A: Đừng Sợ 17 Tháng 6 2020 Lm Trần Bình Trọng 121
Lễ Chúa Lên Trời, A: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế 20 Tháng 5 2020 Lm Trần Bình Trọng 137
CN 3 PS, A: Nhận ra sự hiện diện của Chúa 22 Tháng 4 2020 Lm Trần Bình Trọng 167
CN 5 TN, A: Hãy là muối và ánh sáng cho trần gian 06 Tháng 2 2020 Lm Trần Bình Trọng 316
Lễ Chúa Kitô Vua A; Đối diện trước toà phán xét 22 Tháng 11 2017 Lm Trần Bình Trọng 1397
CN 33 TN, A: Đầu tư vào của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban 09 Tháng 11 2017 Lm Trần Bình Trọng 3624
CN 31 TN, A: Tư tưởng, lời nói, hàng động cần ăn khớp 31 Tháng 10 2017 Super User 3522
CN 13 TN, A: Làm việc vì vinh danh Chúa 27 Tháng 6 2017 Lm Trần Bình Trọng 2378
Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Vì yêu, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được bầy tỏ 07 Tháng 6 2017 Super User 2108
CN 7 PS, A: Nguyện Xin cho danh Chúa được vinh hiển 23 Tháng 5 2017 Super User 2124

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch