Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 29 TN, B: Quyền hành để phục vụ 17 Tháng 10 2018 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 8
CN 28 TN, B: Cách kiếm tiền và cách sử dụng tiền 10 Tháng 10 2018 Lm. Anthony Trung Thành 30
CN 27 TN, B: Không thể chia lìa – 04 Tháng 10 2018 Lm. Ignatiô Trần Ngà 38
CN 26 TN, B: Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta 26 Tháng 9 2018 Phêrô Võ Tá Đương, OP 80
CN 25 TN, B: Nên thánh trong phục vụ 19 Tháng 9 2018 Lm. Vũ Xuân Hạnh 50
CN 24 TN, B: Người ta bảo Thầy là ai? 12 Tháng 9 2018 Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên 58
CN 23 TN, B: Nghe và nói được rõ ràng 06 Tháng 9 2018 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB 61
CN 22 TN, B: Lề Luật là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa 29 Tháng 8 2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 80
CN 21 TN, B: Lòng trung thành 22 Tháng 8 2018 Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng 100
CN 20 TN, B: Tôi Là Bánh Hằng Sống 15 Tháng 8 2018 Lm. GB. Văn Hào 61

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch