Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Chúa Kitô Vua: Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ - Vua sự thật 22 Tháng 11 2018 Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng 744
CN 33 TN, B: Con Người sẽ đến trên đám mây 15 Tháng 11 2018 Noel Quesson 727
CN 32 TN, B: Cho bằng tấm lòng 07 Tháng 11 2018 Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 767
CN 31 TN, B: Tình yêu là sự hoàn thiện của con người (Th. Augustinô). 31 Tháng 10 2018 Lm. GB. Trần Văn Hào SDB 940
CN 30 TN B: Lòng tin của anh đã cứu chữa anh! 25 Tháng 10 2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 742
CN 29 TN, B: Quyền hành để phục vụ 17 Tháng 10 2018 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 712
CN 28 TN, B: Cách kiếm tiền và cách sử dụng tiền 10 Tháng 10 2018 Lm. Anthony Trung Thành 769
CN 27 TN, B: Không thể chia lìa – 04 Tháng 10 2018 Lm. Ignatiô Trần Ngà 798
CN 26 TN, B: Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta 26 Tháng 9 2018 Phêrô Võ Tá Đương, OP 865
CN 25 TN, B: Nên thánh trong phục vụ 19 Tháng 9 2018 Lm. Vũ Xuân Hạnh 795

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch