Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Chúa Kitô Vua: Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ - Vua sự thật 22 Tháng 11 2018 Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng 404
CN 33 TN, B: Con Người sẽ đến trên đám mây 15 Tháng 11 2018 Noel Quesson 404
CN 32 TN, B: Cho bằng tấm lòng 07 Tháng 11 2018 Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 418
CN 31 TN, B: Tình yêu là sự hoàn thiện của con người (Th. Augustinô). 31 Tháng 10 2018 Lm. GB. Trần Văn Hào SDB 522
CN 30 TN B: Lòng tin của anh đã cứu chữa anh! 25 Tháng 10 2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 384
CN 29 TN, B: Quyền hành để phục vụ 17 Tháng 10 2018 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 392
CN 28 TN, B: Cách kiếm tiền và cách sử dụng tiền 10 Tháng 10 2018 Lm. Anthony Trung Thành 428
CN 27 TN, B: Không thể chia lìa – 04 Tháng 10 2018 Lm. Ignatiô Trần Ngà 438
CN 26 TN, B: Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta 26 Tháng 9 2018 Phêrô Võ Tá Đương, OP 479
CN 25 TN, B: Nên thánh trong phục vụ 19 Tháng 9 2018 Lm. Vũ Xuân Hạnh 448

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch