Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 20 TN, B: Tôi Là Bánh Hằng Sống 15 Tháng 8 2018 Lm. GB. Văn Hào 4
CN 19 TN, B: Tôi là Bánh từ trời xuống 08 Tháng 8 2018 ViKiNi & Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm 23
CN 18 TN, B: Bánh Hằng Sống 01 Tháng 8 2018 Lm. Nguyễn Hữu Thy 32
CN 17 TN, B: Cơm bánh hằng ngày 25 Tháng 7 2018 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 36
CN 16 TN, B: Hãy lui vào nơi thanh vắng và nghỉ ngơi 18 Tháng 7 2018 Noel Quesson 45
CN 15 TN, B: Chân dung người tông đồ 11 Tháng 7 2018 Martin Lê Hoàng Vũ 114
CN 14 TN, B: Người lấy làm lạ vì họ không tin. 04 Tháng 7 2018 Lm. Phan Văn Lợi 97
CN 13 TN, B: Lòng tin của con đã cứu con 27 Tháng 6 2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc 133
Lễ Thánh Gio-an Tiền Hô: Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại 20 Tháng 6 2018 Lm. GB Trần văn Hào SDB 197
CN 11 TN, B: Giá trị của những việc nhỏ 13 Tháng 6 2018 Lm. Louis Kim Nguyễn 189

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch