Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 2 TN, C: Có Chúa, niềm vui sẽ trọn vẹn 16 Tháng 1 2019 Jos. Vinc. Ngọc Biển 6
Lễ Thánh Gia, C: Gia đình mẫu mực cho mọi gia đình. 28 Tháng 12 2018 Lm. Ignatiô Trần Ngà 18
CN 4 MV, C: Mở rộng tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh 20 Tháng 12 2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 28
CN 3 MV, C: Vui trong hy vọng đợi chờ 12 Tháng 12 2018 Lm. Bùi Trọng Khẩn 35
CN 2 MV, C:Dọn Đường Tâm Hồn 06 Tháng 12 2018 Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CRM 40
CN 1 MV, C: Tỉnh thức và cầu nguyện 29 Tháng 11 2018 Lm. G.B. Trần Văn Hào 48
Lễ Chúa Kitô Vua, C: Vua Giêsu chấp nhận chết cho thần dân được sống 14 Tháng 11 2016 Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 2120
CN 33 TN C: Bền đỗ sẽ được ơn cứu rỗi 09 Tháng 11 2016 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 1979
CN 32 TN, C: Tin sự sống đời sau 02 Tháng 11 2016 Jos. Vinc. Ngọc Biển 1892
CN 31 TN, C: Giakêu mừng rước Đức Giêsu 25 Tháng 10 2016 Lm Vũ Khắc Nghiêm 1869

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch