Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Chúa Kitô Vua C: Vị vua không ngai vàng 21 Tháng 11 2019 TGM. Giuse Vũ Văn Thiên 78
CN 33 TN, C: Cơn sốt quang lâm 14 Tháng 11 2019 JM. Lam Thy ĐVD 83
CN 32 TN, C: Vấn đề sống lại 06 Tháng 11 2019 Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng 102
CN 31 TN, C: Gặp gỡ và biến đổi 30 Tháng 10 2019 Lm. Jos. Phạm Ngọc Ngôn 124
CN 30 TN, C: Cầu nguyện: chiếc cầu hiệp thông 25 Tháng 10 2019 Lm Bùi Quang Tuấn 112
CN 29 TN, C: Hãy kiên trì cầu nguyện 17 Tháng 10 2019 Huệ Minh 116
CN 28 TN, C: Sao không quay lại để tạ ơn? 10 Tháng 10 2019 Jos. Vinc. Ngọc Biển 114
CN 27 TN, C: Đức tin bằng hạt cải là đức tin lớn hay nhỏ? 02 Tháng 10 2019 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm 135
CN 26 TN, C: Đừng “dửng dưng” và “vô cảm” như thế! 26 Tháng 9 2019 Jos. Vinc. Ngọc Biển 165
CN 25 TN, C: Viên quản lý bất lương 19 Tháng 9 2019 Lm Giacôbê Tạ Chúc 129

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch