Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 3 TN, C: Sống niềm tin tôn giáo hiện tại ở đây và bây giờ 20 Tháng 1 2010 Super User 4631
CN 2 TN, C: Mời Chúa và Mẹ vào cuộc sống gia đình 12 Tháng 1 2010 Super User 3465
Lễ Hiển Linh, C: Chúa đến tỏ mình ra cho mọi dân tộc 31 Tháng 12 2009 Super User 3512
CN 3 MV, C: Đợi chờ ngày Chúa đến trong niềm vui chấp nhận 09 Tháng 12 2009 Lm Trần Bình Trọng 5399
CN 1 MV, C: Kiên nhẫn đợi chờ ngày Chúa đến 27 Tháng 11 2009 Lm Trần Bình Trọng 5084

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch