Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất 18 Tháng 1 2011 Hội Đồng Toà Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu 1678
Đức Gioan Phaolô 2 sẽ được phong chân phước ngày 1-5-2011 14 Tháng 1 2011 Trần Đức Anh, OP / Radio Vatican 1847
Đức Thánh Cha kêu gọi 178 quốc gia tôn trọng tự do tôn giáo 11 Tháng 1 2011 Trần Đức Anh, OP 1713
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày hoà bình thế giới 1-1-2011 23 Tháng 12 2010 Trần Đức Anh, OP / Radio Vatican 1816
Thông cáo của Bộ giáo lý đức tin: ĐTC không thay đổi đạo lý Giáo Hội về ngừa thai và tính dục 22 Tháng 12 2010 Trần Đức Anh / Radio Vatican 1931
Tòa Thánh lên án Đại Hội Công Giáo ”quốc doanh” tại Trung Quốc 18 Tháng 12 2010 Trần Đức Anh, OP 1853
Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà thần học làm tăng trưởng mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa. 08 Tháng 12 2010 Trần Đức Anh 1883
Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều khai mạc Mùa Vọng cầu nguyện cho mạng sống thai nhi 28 Tháng 11 2010 Trần Đức Anh, OP / Radio Vatican 1986
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và vấn đề phòng ngừa Sida 23 Tháng 11 2010 Trần Đức Anh, OP / Radio Vatican 1988
Công bố Tông Huấn ”Verbum Domini” về Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội. 14 Tháng 11 2010 Trần Đức Anh / Radio Vatican 2175

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch