Năm C

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 CN 19 TN, C: Tỉnh thức và sẵn sàng đợi chờ 2010-08-04 Lm Trần Bình Trọng 3746
42 CN 17 TN, C: Cầu nguyện như Chúa dạy 2010-07-21 Lm Trần Bình Trọng 4451
43 CN 15 TN, C: Yêu tha nhân phải được thể hiện bằng việc làm 2010-07-08 Lm Trần Bình Trọng 3631
44 CN 13 TN, C: Theo Chúa phài dành ưu tiên cho việc Chúa 2010-06-23 Lm Trần Bình Trọng 3700
45 CN 11 TN, C: Ăn năn sám hối tội lỗi và hoán cải tâm hồn 2010-06-10 Lm Trần Bình Trọng 6600
46 Lễ C Ba Ngôi, C: Sống đức tin vào Màu Nhiệm Chúa Ba Ngôi khác việc hiểu biết về Màu Nhiệm 2010-05-27 Lm Trần Bình Trọng 2438
47 Lễ CTT Hiện Xuống, C: Thống hối để nhận ơn Chúa Thánh Thần 2010-05-20 Lm Trần Bình Trọng 3983
48 CN 6 PS, C: Bình an Chúa hứa ban, nhân loại không ban nổi 2010-05-06 Lm Trần Bình Trọng 3842
49 CN 4 PS, C: Chiên nghe theo tiếng chủ chăn 2010-04-21 Lm Trần Bình Trọng 4389
50 CN 2 PS, C: Tin mạnh cũng có lúc hồ nghi 2010-04-08 Lm Trần Bình Trọng 3862
51 Lễ Vọng PS, C: Kính mừng Chúa Phục Sinh & Chúc mừng Anh Chị Em Tân tòng 2010-04-01 Lm Trần Bình Trọng 2427
52 CN LLá/TKhó, C: Sống Tuần Lễ mang lại ơn cứu độ 2010-03-24 Lm Trần Bình Trọng 3504
53 CN 5 MC, C: Được tha thứ tội ngoại tình để làm lại cuộc đời 2010-03-16 Lm Trần Bình Trọng 3361
54 CN 3 MC, C: Sám hối để trổ sinh hoa trái thiêng liêng 2010-03-03 Lm Trần Bình Trọng 2272
55 CN 2 MC, C: Đức tin không hẳn tuỳ thuộc vào cao hứng thiêng liêng 2010-02-23 Lm Trần Bình Trọng 3088
56 Lễ Tân Niên, C: Mừng Xuân mới với nguyện ước được bình an 2010-02-12 Lm Trần Bình Trọng 2145
57 CN 6 TN, C: Sống Bốn Mối Phúc và tránh Bốn Mối Hoạ 2010-02-09 Lm Trần Bình Trọng 2196
58 CN 5 TN, C: Cậy nhờ vào ơn thánh để đáp trả lại tiếng gọi từ trên 2010-02-02 Lm Trần Bình Trọng 3021
59 CN 4 TN, C: Khi quan niệm ngôn sứ không được đón tiếp tại quê nhà 2010-01-27 Lm Trần Bình Trọng 2582
60 CN 3 TN, C: Sống niềm tin tôn giáo hiện tại ở đây và bây giờ 2010-01-19 Lm Trần Bình Trọng 3210

Page 3 of 4