Hoa Kì: Ngày 30/01/2021. Sau đây là đoạn trích thư ngỏ của Cha Lê Văn Năng, Chánh Xứ Giáo Xứ Dưỡng Điềm, Giáo Phận Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình, gửi Đức Cha Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục Sàigòn, đồng thời là Giám Quản Tông Toà Giáo Phận Phát Diệm, xin phép tái thiết lại nhà thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm và cũng xin được phép quyên tiền tái thiết nhà thờ Giáo Xứ. Đính kèm là ấn kí của Lm Lê Văn Năng, Chánh Xứ GX Dưỡng Diềm với chữ kí hợp thỉnh của Ông Chánh Trương, và ấn kí phê chuẩn của Tổng Gm Nguyễn Năng, Giám Quản GP Phát Diệm.

“Được Đức Tổng Giám Mục Giuse Giám Quản Tông Tòa Phát Diệm cho phép giáo xứ xây dựng lại ngôi thánh đường, chiều dài 48,6m, chiều rộng 23,2m, tháp cao 3l,5m dự toán công trình xây dựng 10.500 000 000đ ( Mười tỷ năm trăm triệu Vnđ). Số giáo dân tại giáo xứ là 2.290 nhân danh, mọi thành viên đã đóng góp tài lực, nhưng công trình không thể hoàn thành vì thiếu tài chính xây dựng.

Vậy giáo xứ Dưỡng Điềm, xin được gõ cửa nhà hảo tâm, tại quê nhà Việt Nam và Hải ngoại. Xin quý vị cho lời cầu nguyện và giúp tài chính cho công trình xây dựng thánh đường Mẹ Maria Mân Côi sớm hoàn thành.

Xin Đức Tổng Giám Mục Giuse Giám Quản Tông Tòa giáo phận Phát Diệm ban phúc lành và thánh hóa công trình xây dựng thánh đường Dưỡng Điềm kính Đức Mẹ Mân Côi được bình an.”

----------

Sau đây là điện thư của Lm Lê Văn Năng, gửi Lm Trần Bình Trọng xin giúp và cổ động xin giúp đỡ tài chánh để tái thiết nhà thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm: 

----------

nang le <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

To: John Trong <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

Thursday, Nov 12, 2020 at 3:02 PM

 “Con linh mục Giu-se Lê Văn Năng Giáo xứ Dưỡng Điềm – Phát Diệm -VN   

Con kính chào Cha Trọng:

            Trước hết con kính  chúc Cha mạnh khỏe  nhiều hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Thưa Cha ngay từ khi con được Đức Cha bổ nhiệm con làm cha xứ Dưỡng Điềm. Đức Cha bảo  con nhà thờ xứ Dưỡng Điềm xuống cấp trầm trọng cần xây dựng lại. Đức Cha bảo con “Cứ làm nhà thờ, họ xẽ gửi  tiền cho ”.

            Vâng lời Đức Cha con đã  thưa truyện hoàn cảnh giáo xứ Dưỡng Điềm- Phát Diệm dịp Cha về thăm quê hương, con biết Cha rất yêu thương giáo xứ quê hương. Cha đã hướng dẫn con cách làm tờ trỉnh xin tài chính xây nhà thờ, vậy con đã làm theo ý Cha  thư ngỏ lời. Cha đã thương cứu giúp giáo xứ 50.000 USD ( Năm mươi nghìn Usd). Cha còn cổ động nhiều người  khác nữa quan tâm giáo xứ. Con tạ ơn cha.

Kính thưa Cha con cũng gửi thư  ngỏ lời  xin  tài chính  nhiều  nơi  tới các nhà hảo tâm , nhưng số tài chính họ cho quá khiêm tốn. Tại giáo xứ quê hương con xin mọi người cầu nguyện, hiệp nhất tự nguyện dâng góp tài chính  xây nhà thờ.

            Đến nay tổng số tài chính có:  999.700 000 Vnđ, 1.500 USD, 1000 Dola Úc; 2 chỉ vàng và 50.000.USD của Cha.

            Kính thưa Cha, giáo xứ Dưỡng Điềm muốn  khởi công xây nhà thờ  dịp mùa khô này, con thì lo quá  Cha ơi : Tài chính xây dựng giáo xứ  còn quá khiêm tốn . Kinh tế thế giới  giảm sút , Covid-19 độc hại.  Việt nam thì lũ lụt.

            Xin Cha cầu nguyện cho con và cho giáo xứ quê hương biết phải làm như nào. Xin Cha thương tiếp  iểm trợ giáo xứ  và cổ động  thêm nhiều Ân Nhân  nữa giúp tài chính  xây Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi Dưỡng Điềm.

            Con xin tạ ơn cha” .

----------

 Sau đây là hai hình ảnh Nhà Thờ Dưỡng Điềm trước khi hạ giảỉ:

 

 Và đang khi hạ giải:

 

  Để xem thêm bài tường thuật và hình ảnh hạ giải nhà  thờ, xin nhấn vào đường dẫn này “Giáo xứ Dưỡng Điềm: Một số hình ảnh Thánh lễ tạ ơn- hạ giải nhà thờ”. Để coi, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://phatdiem.org/tin-hat-cach-tam/giao-xu-duong-diem-mot-so-hinh-anh-thanh-le-ta-on-ha-giai-nha-tho.html

 Xem những hình ảnh hạ giải Nhà Thờ thấy đúng là xuống cấp như thế nào. Để tiết kiệm phí tổn xây cất, thấy chính giáo dân gồm cả phái nữ cũng đã tham gia vào việc hạ giải nhà thờ để cho đỡ trả tiền công thợ:

 Trong khi hạ giải Nhà Thờ, ban thi công khám phá ra hài cốt 2 vị tiền nhân chôn cất bên dưới toà giảng: một tiểu bằng đá có khắc bốn chữ Hán “Gio-an Cụ Huy” (cha Gioan Huy) và một tiểu khác bằng sành không ghi tên tuổi:

 

Để coi thêm bài tường thuật và hình ảnh, xin nhấn vào: “Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ cầu nguyện cho hai vị tiền nhân có hài cốt mới được phát hiện trong nền móng nhà thờ”:

https://phatdiem.org/tin-hat-cach-tam/giao-xu-duong-diem-thanh-le-cau-nguyen-cho-hai-vi-tien-nhan-co-hai-cot-moi-duoc-phat-hien-trong-nen-mong-nha-tho.html

 Tại Nhà Thờ này, Lm Trần Bình Trọng đã được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy và Thánh Thể cũng như học mấy lớp ở tuổi nhi đồng.

 ‘Cha Trọng’ nhớ lại khi còn nhỏ, có tập đánh trận giả tại núi Đức Mẹ. Học sinh chia ra 2 phe đánh nhau. Một phe lấp trong hang đá để phục kích. Phe kia từ ngoài tấn công vào. Hang đá có lối vào rộng và lối ra nhỏ hơn. Khí giới thì tự cắt ống tre dài, hai đầu rỗng làm nòng súng. Đạn thì dùng trái xoan lạp vào lòng ống tre. Rồi nhai miếng lá chuối nhét vào sau trái xoan. Rồi nhét chiếc đũa vào ống tre khác, ngắn hơn có đốt tre để chận chiếc đũa lại. Khi bắn, thì đẩy ống tre ngắn có chiếc đũa gắn vào, vào lòng ống tre dài sau miếng lá chuối cho trái xoan thoát ra khỏi ống tre dài, gây ra tiếng kêu “bốp”. Trái xoan phải vừa khít lòng ống tre, thì khi bắn ra, nó mới kêu như vậy được. Thời đó Quê Nhà còn nghèo ít có đồ chơi bán sẵn. Nếu có, thì cũng đâu có tiền mua, nên trẻ con phải tự chế ra đồ chơi. Chơi quay cũng phải tự đẽo khúc gỗ cành cây xoan hay cành cây ổi làm thành con quay.

 Nghe nói Cha Xứ và giáo dân muốn giữ lại bộ cột để làm kỉ niệm. Đây chính là bộ cột để xây Nhà Thờ Chính Toà  Phát Diệm, quen gọi là Nhà Thờ “Cụ Sáu Trần Lục”. Tuy nhiên ông chánh trương hay đốc công gì đó thuộc Giaó xứ Phát Diệm cho cắt bộ cột ngắn đi, nên bị cha xứ phạt kiểu VN thời đó. Vì thế, Giáo xứ chính toà Phát Diệm bèn tặng hay bán lại bộ cột cho Giáo xứ Dưỡng Điềm.

 Khi nghe nói Nhà thờ Giáo xứ Dưỡng Điềm sắp xây lại, có một giáo xứ nào đó ở Giáo Phận Hải Phòng hay Thái Bình gì đó hỏi muốn mua lại bộ cột này. Giáo xứ Đưỡng Điềm mới đổi ý giữ lại bộ cột. Nghe nói Cha Xứ và Hội Đồng Giáo xứ còn giữ lại Bức Hoạ Phù Điêu sau bàn thờ, với một loạt hình ảnh nghệ thuật và đường nét chạm trổ tinh tế, sơn xon thiếp vàng, còn đẹp hơn Bức Hoạ Phù Điêu sau Nhà Thờ Chính Toà Phát diệm nữa đấy

 Sau đây là mấy hình ảnh mẫu nhà thờ mới:

 

 

 Mẫu xây cất nhà thờ mới, gần giống kiểu nhà thờ cũ vì dùng bộ cột cũ, chỉ nối thêm cho nhà thờ cao lên chút và cũng giữ Bức Hoạ Phù Điêu tuyệt vời cũ để làm kỉ niệm.

Theo điện thư của Lm Lê Văn Năng, gửi Lm Trần Bình Trọng ngày 12/11/2020, thì trong 4 hay 5 năm mà Giáo xứ chỉ quyên góp được:

Điện thư Cha Năng gửi Cha Trọng ngày 12/11/2020 cho biết đã quyên góp được: 999.700 000 Vnđ, 1.500 USD, 1000 Dola Úc; 2 chỉ vàng và 50.000.USD của Cha TB Trọng.

Tổng cộng quyên góp đợt 1: [43.090 USD (999.700.000VND theo tỉ giá hối đoái ngày 28/01/2021) + 1.500 USD + 768 USD (1.000AUD theo tỉ giá hối đoái ngày 28/01/2021) + 482 USD (2 chỉ vàng theo giá vàng SJC ngày 28/01/2021) + 50.000 USD] = 95.840 USD.

 Điện thư Cha Năng gửi Cha Trọng 27/01/2021 cho biết đã quyên thêm được: 1.864 700 000 (Một tỷ tám trăm sáu tư triệu bảy trăm ngàn Vnd và 10.000 Usd và một chỉ vàng. 

Tổng cộng quyên góp đợt 2: [80.375 USD (1.864.700.000) + 10.000 USD + 241 USD (1 chỉ vàng)] = 90.616 USD. .

 Tổng cộng đợt 1 và đợt 2 quyên được là: 186.456 USD

 Kinh phí xây nhà thờ là: 452.586 USD (10.500.000.000 VND).

Như vậy Giáo Xứ còn thiếu và cần: 266.130 USD (452.586 USD – 186.456 USD): Hai trăm sáu sáu ngàn một trăm ba mươi mĩ kim.

 Kinh phí xây cất như vậy thì kể là khiêm tốn, chỉ bằng giá nhà tư gia trung bình tại những miền phát triển ở Mĩ thôi, chứ không phải là phô trương đâu. Tuy nhiên, khả năng tài chính của GX Dưỡng Điềm rất là giới hạn vì kinh tế, thương mại, kĩ nghệ trong Xã Hồi Ninh, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình là nơi Giáo Xứ Dưỡng Điềm toạ lạc chậm phát triển.

 Nghe nói Cha Xứ đứng trước áp lực từ nhiều phiá phải xây vì nhà thờ xuống cấp quá trầm trọng (Xem hình ảnh nhà thờ cũ) và việc tái thiết nhà thờ mới, là do nhu cầu thiệng liêng của 2290 (hai ngàn    hai trăm chín mươi) giáo dân để họ có thể đến đọc kinh, cầu nguyện và thờ phượng cũng như giới trẻ đến học giaó lí vì giáo xứ không có / chưa có trung tâm mục vụ.

 Hợp thỉnh với lời kêu gọi thiết tha của Lm Chánh xứ Dưỡng Điềm, “Cha Trọng” xin Qúi Ông, Bà, Anh, Chị Em  (ÔBACE) trợ giúp giáo dân có nhà thờ để họ đến đọc kinh, cầu nguyện và thờ phượng và giới trẻ đến học giáo lí. Sắp đến Tết Nguyên Đán và Mùa Chay, Quí ÔBACE có thể coi khoản hỗ trợ  như là chia sẻ Mùa Chay 2021 và quà Tết Tân Sửu 2021 cho 2290 giáo dân Giáo Xứ Dưỡng Điềm.

 Có ba cách gửi tiền giúp đỡ như sau:

1/. Ra dịch vụ chuyển tiền bên Mĩ hay ngoại quốc gửi về địa chỉ:

Lm Lê Văn Năng, Dưỡng Điềm, Hồi Ninh, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình. Tel. 0984 193 378. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Gửi qua dịch vụ chuyển tiền thì trả lệ phí 2 mĩ kim cho mỗi 100 USD tiền gửi.

Ân nhân bên Việt Nam: Nếu không nhờ được người mang tiền đến trao tay cho Cha Năng được, thì làm theo cách sau đây. Đem tiền giúp xây nhà thờ ra ngân hàng, nói nhân viên ngân hàng chuyển vào tài khoản: 19024854380017 ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt của Mai Thị Hồng để được trao lại cho bố là Ông Mai Văn Bình, là Chánh Trương Giáo xứ Dưỡng Điềm để Ông Bình ghi sổ và trao cho Cha xứ. Nói với ngân hàng là tiền để xây nhà thờ Dưỡng Điềm. Khi ngân hàng cho biên nhận thì kiểm xem số tài khoản của Mai Thị Hồng có đúng không. Sau đó email cho MTH: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. biết là đã chuyển bao nhiêu tiền vào tài khoản của MTH cho GX Dưỡng Điềm.

2/. Ra nhà băng của mình gửi về tài khoản Toà Giám  Quản Phát Diệm, rồi nhờ linh mục thư kí toà Giám Quản trao cho Lm Lễ Văn Năng. Mỗi lần gửi, nhà băng bên Mĩ lấy lệ phí 50 mĩ kim, bất kể số tiền gửi lớn hay nhỏ. Nhà băng bên VN lấy lệ phí tương tương 50 mĩ kim nữa.

 Ai muốn gửi bằng cách này, thì liên lạc với “Cha Trọng” qua email ở dưới. ‘Cha Trọng’ sẽ cho số tài khoản nhà băng của Toà Giám Quản Giáo Phận Phát Diệm và hướng dẫn cách gửi cho rõ ràng, thay vì qua điện thoại.

 3/. Muốn nhờ ‘Cha Trọng’ chuyển tiền về cho Giáo Xứ Dưỡng Điềm, thì gửi về cho Cha Trọng để được chuyển. Nếu có ai chỉ giúp được 20 mĩ kim, chắc Giáo xứ Dưõng Điềm cũng giang tay đón nhận với lòng biết ơn. Chắc phải có những ÔBACE có khả năng giúp nhiều và nhiều hơn nữa thì mới đủ số tiền còn thiếu là 266,130 mĩ kim. Quí ÔB cao niên không xử dụng chi phiếu (check) thì có thể trao tiền mặt cho con cháu hay người quen, rồi nhờ họ viết check cho:

 Trần Bình Trọng hoặc John TB Trọng, viết sau Memo ở cuối check là Giáo xứ Duong Diem. Nếu Quí ÔB/ACE nghĩ rằng có ai trong họ hàng hoặc người quen thân có khả năng và sẵn lòng giúp đỡ, xin chuyển (forward) email này cho họ giùm.

 Xin gửi qua bưu điện về cho:

Tran Binh Trong hay John TB Trong: 4597 Ravensworth Rd, Annandale, VA 22003.

Nếu cần liên lạc thêm, thì qua những số: Tel. 703-923-9307. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 ‘Cha Trọng’ sẽ gộp số tiền của Quí OBACE gửi về cho tài khoản của Toà Giám Quản Phát Diệm để được chuyển cho Cha Năng, Giáo Xứ Dưỡng Điềm

Quí vị nào muốn được ẩn danh, ‘Cha Trọng’ sẽ ghi số tiền gửi là ẩn danh.

Xin đa tạ và nguyện xin Thiên Chúa chúc lành nhờ lời bầu cử của Mẹ Mân Côi, Bổn Mạng Giáo Xứ Dưỡng Điềm.

 Ngày 30/01/2021

 Lm Trần Bình Trọng

------------------------------

Bổ túc: Báo cáo về tiền thu được giúp tái thiết Nhà Thờ Dưỡng Điềm

 

Ngày 10 Tháng 04/21, Cha Lê Văn Năng điện thư cho biết Giao Xứ Dưỡng Điềm quyên đợt 3 được 572.326.000 VNĐ (trong số này có 26 triệu VN của Lm Trần Xuân Lãm) và 2 chỉ vàng tính ra mĩ kim là: 24.802 USD + 484 USD. Tổng cộng là: 25.284 USD.

Cùng ngày Cha Năng cũng cho biết độc giả đáp ứng lại “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm” trên Internet (online) của Lm Trần Bình Trọng và gửi thẳng cho Giáo xứ Dưỡng Điềm là: 41.000.000 VNĐ, tính ra là= 1.776 USD và 700 USD. Tổng cộng là 2.476 USD.

 Cho tới 19/04/21 Cha Trọng (Cha T.) thu được qua thư ngỏ kêu gọi trên Internet (Online) và Emails) là 55.725 USD.

 Ngày 20/04/21: Cha T. gửi về tài khoản Toà Giám Quản Giáo Phận Phát Diệm là 55.500 USD. Nhà băng chuyển tiền lấy lệ phí là 50 mĩ kim, trừ vào tài khoản của Cha T. Nhà băng chuyển tiền bên Mĩ ước lượng nhà băng nhận tiền bên VN lấy lệ phí khoảng là 40 mĩ kim, trừ đi tiền gửi. Như vậy Giáo Xứ Dưỡng Điềm còn nhận được 55.460 USD.

 Tổng cộng số tiền quyên được từ ngày Cha T. gửi thư ngỏ kêu gọi giúp đỡ tài chính 30/1/2021 đến 19/04/2021 là: 55.460 USD + 25.284 USD +2.476 USD là 83.220 USD.

Theo báo cáo trong “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm” ngày 30/01/21 thì Giáo Xứ còn thiếu: 266.130 USD.

 Như vậy vào ngày 19/04/2021 kinh phí còn thiếu cho việc tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm là:  (266.130 USD – 83.220 USD) = 182.910 USD

Do đó, lời kêu gọi đáp ứng “Thư ngỏ xin giúp tái thiết Nhà Thờ Giáo Xứ Dưỡng Điềm” sẽ được kéo dài tới hết năm 2021 để:

- Những ai chưa biết có lời kêu gọi này, thì may ra có dịp đọc lần này.

- Qúi vị đã đọc và muốn đáp ứng - nhưng quên - thì được nhắc lại.

- Quí vị đã đọc nhưng chưa sẵn sàng đáp ứng, thì nay có dịp nữa.

Có thể đáp ứng bằng một trong 3 cách gửi tiền theo đề nghị ở cuối thư.

Xin đa tạ.

 - TBT

--------------------

Tái bút: Ngày 10 Tháng 5/2021, Lm Nguyễn Văn Hiện, Toà Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm,  gửi điện thư cho Lm Trần Bình Trọng và bản sao cho Lm Lê Văn Năng, Chánh xứ Gío xứ Dưỡng Điềm báo tin đã nhận được tiền như sau:

Hien Nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

To: John Trong

Cc: Nang Le

Mon, May 10 at 7:07 PM

Kính thưa cha cố,

Hôm nay nhà băng tại Việt Nam đã báo có trong tài khoản Giáo Phận số tiền: 55.454 (sau khi đã trừ các loại phí). Sau 10 ngày nữa, chúng con sẽ rút số tiền này và gửi tới cha xứ Dưỡng Điềm. Con xin chân thành cám ơn cha cố cùng quí ân nhân đã luôn ân cần giúp đỡ quê hương.

Kính chúc cha cố luôn mạnh khỏe, bình an. Chúng con nhớ và cầu nguyện cho Linh hồn Cha Gioan Trần Công Nghi / Giám Đốc Vietcatholic. Xin cầu nguyện cho giáo phận.

Kính thư,

Pr. Nguyễn Văn Hiện

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch