Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 20 TN, A: Lòng tin và tình yêu 11 Tháng 8 2011 Lương Văn Liêm 3072
CN 19 TN, A: Đêm Tối Của Niềm Tin 04 Tháng 8 2011 Tập San Chân Lí 3093
CN 18 TN, A: Cộng tác trong việc cho người đó ăn 28 Tháng 7 2011 Lm Phạm Văn Phượng, OP 3473
CN 17 TN, A: Kho tàng vô giá 22 Tháng 7 2011 Như Hạ, OP 3104
CN 16 TN, A: Giống lúa mà không phải 14 Tháng 7 2011 Pm Cao Huy Hoàng 3072
CN 15 TN, A: Hoa quả của 'Lời' 07 Tháng 7 2011 Lm Anmai, CSsR 3624
CN 14 TN, A: Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng 02 Tháng 7 2011 Lm Lê Xuân Hiệp, OP 3803
Lễ Mình Máu Thánh Chúa, A: Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy 24 Tháng 6 2011 Lm Nguyễn Văn Nghĩa 3012
Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Món quà cao quý nhất của tình yêu 16 Tháng 6 2011 Lm Trần Ngà 2938
Lễ Chúa TT Hiện XUống, A: Thánh Thần - Đấng ban sự sống 10 Tháng 6 2011 TGm Ngô Quang Kiệt 2764

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch