Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 7 TN, A: Sống bằng yêu thương 19 Tháng 2 2011 Lm Carôlô 3149
CN 6 TN, A: Kiện toàn lề luật. 11 Tháng 2 2011 Lm ViKiNi 3081
CN 5 TN, A: Là ánh sáng của Đức Kitô trong một thế giới đen tối 05 Tháng 2 2011 Lm Jude Siciliano, OP 3548
CN 4 TN, A: Tám mối phúc - Đường dẫn đến tự do 28 Tháng 1 2011 Lm Phêrô Trần Minh Đức 3027
CN 3 TN, A: Nước Trời đang đến 21 Tháng 1 2011 Lm Nguyễn Văn Nghĩa 3299
CN 2 TN, A: Lời Chứng Về Con Chiên Thiên Chúa 13 Tháng 1 2011 Lm Nguyễn Cao Luật, OP 3267
CN Lễ Chúa chịu Phép Rửa, A: Nhiệm vụ người tôi trung Thiên Chúa 06 Tháng 1 2011 Lm Jude Siciliano, OP / Lm Trọng Yên, OP 3498
Lễ Đức Maria Mẹ TC, A: Mẹ Thiên Chúa và Mẹ người tín hữu 30 Tháng 12 2010 Dongcong.net 3241
Lễ T. Gia, A: Noi gương Thánh Gia 23 Tháng 12 2010 Lm Nguyễn Hữu Duyên 3223
CN 4 MV, A: Em-ma-nu-en: Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta 16 Tháng 12 2010 Lm Nguyễn Hưng Lợi, DCCT 3288

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch