Gioan_Tien_ho_copyChúa Nhật Lễ Tháng Gioan Tẩy Giả, Năm B

Lc 1: 57--66

“Con trẻ này sẽ nên thế nào, vì qủa thực bàn tay Chúa đã ở với nó?” Đây là câu hỏi mà những người chứng kiến ngày Gioan Tiền Hô ra đời hỏi về Ngài, khi chiêm ngắm ông Dacaria cha Ngài đang bị câm đã nói được, và đồng thời một tên mới không có trong dòng họ được cha đặt cho con mình. Đời Gioan thế nào và con người này là ai lại có những dấu hiệu kỳ lạ như vậy?

Loài người sẽ không thể tìm được câu trả lời về sự hiện hữu của Gioan Tiền Hô trên trái đất, nếu chỉ dựa trên những sự kiện bình thường, bởi vì Gioan Tiền Hô được sinh ra trong điều kiện bất thường, tức từ một người mẹ đã già mà vẫn có thể cưu mang được trẻ Gioan! Để trả lời về con trẻ Gioan này, trước hết, ở Bài Đọc Một, tiên tri Isaia viết từ lâu thế này: “Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay Người...””  Bà Isave mẹ Gioan Tiền Hô đã cảm nghiệm điều này, khi Đức Maria đến viếng thăm: Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm, kìa con tôi đã nhảy mừng trong lòng tôi. Điều cảm nghiệm đầu tiên ấy, tức từ trong bụng mẹ đã được Thiên Chúa chọn, cho biết thân phận Gioan rất đặt biệt, một người được tẩy sạch tội lỗi đã nhảy mừng ngay trong bụng mẹ; và một Đấng tiền hô cho nhân loại đã chào đời trong tình trạng thánh thiện để loan báo Đấng cứu thế. Phải, người đời sẽ mãi thắc mắc về ông là ai và trở nên thế nào, nếu không biết mạc khải của Chúa cho con người đặc biệt ấy!

Tin mừng hôm nay tiếp tục nói về đời Gioan Tiền Hô: “Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: Nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.””  Người ta nhớ lại lời tiên tri Isaia về ông trước đó: “Chúa là Đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ Người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Giacóp về cho Người và qui tụ Israel chung quang Người.”” Sứ mệnh Chúa trao cho Gioan Tiền Hô đã được ngài chuẩn bị bằng cả đời chiêm niệm gẫm suy, ăn chay nhiệm nhặt trong rừng vắng và nơi hoang địa. Người ta thấy có gì giống với Đức Giêsu Đấng Cứu Thế trước khi ra giảng đạo, cũng đã có một thời gian chay tịnh trong hoang địa. Điều này như nói lên chân lý liên quan đến sự thánh thiện cá nhân của tất cả những ai được Chúa gọi và chọn để làm công tác rao giảng và tiền hô cho Nước Trời: Đó là phải chuẩn bị và nuôi dưỡng đời mình trong thịnh lặng gẫm suy, trong hy sinh nhiệm nhặn để huấn luyện mình đi vào con đường từ bỏ tất cả cho Nước Trời. Và Nước Trời được hiểu gần nhất chính là Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế. Câu trả lời thứ hai về Gioan Tiên Hô lại được biểu lộ rõ rệt: Ngài được chọn để công bố về Đấng Cứu Thế, nên đời Ngài ngay từ đầu đã mang nét đặc biệt Từ Bỏ chính mình khi dấu mình đi trong rừng vắng và hoang địa.

Sau này khi Gioan công khai nói về mình trong vai trò Tiền Hô chính hiệu mà Thánh Phaolô phác họa trong Bài Đọc thứ hai hôm nay: “Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người.”  Vai trò tiền hô này đòi hỏi khiêm tốn thật sự và quên mình hoàn toàn, nên Gioan đã công khai xác nhận: Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, tôi phải nhỏ xuống để Người lớn lên... Tôi không xứng đáng cởi dây giày dưới chân Người. Sự không xứng đáng ấy đã làm cho vai trò Tiền Hô của Gioan nên hoàn hảo trọn vẹn. Chính Gioan đã tự xóa mình đi khi thực hiện điều mà Chúa dùng miệng ông để rao giảng chân lý Nước Trời, và chân lý ấy đã xóa tên ông khỏi mặt đất, để tên ấy được vĩnh viễn viết trên Nước Trời hằng sống. Từ đó, sau khi Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế xuất hiện, cũng là lúc vai trò Tiền Hô không còn cần nữa!

Người ta giờ đây sẽ thỏa mãn với câu trả lời: Con trẻ này sẽ ra sao, vì qủa thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Cuộc đời Gioan Tiền Hô và Đấng Cứu Thế đã gắn liền với nhau. Ông trở nên gạch nối trong chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã có lần tuyên bố về ông: Trong các người nữ sinh ra, không có ai cao trọng hơn ông... Và hôm nay Giáo hội dành một lễ rất long trọng mừng Ngày Sinh Nhật của Gioan Tiền Hô, cho dù ngày đó là Ngày Chúa Nhật, ngày dành để thờ phượng Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cảm tạ mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa trong Con Một yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Và trong Người Con yêu dấu ấy, có một người được chọn đặc biệt để dọn đường là Thánh Gioan Tiền Hô, để ngài vừa loan báo sứ mệnh cứu độ trần gian và cũng vừa biểu lộ chân lý Nước Trời được thực hiện và kết thúc trong Đấng Cứu Thế. Đồng thời chúng ta cũng ý thức ngày sinh của mình cũng sẽ mang cùng sứ mệnh như thánh Gioan Tiền Hô khi mang trên mình thân phận Kitô hữu, để đời sống chúng ta mãi mãi sẽ là chứng nhân tình yêu cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu thế của chúng ta và của cả nhân loại.

Lm. Raphael Xuân Nguyên

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch