Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 5 MC, C: Để được đổi mới 17 Tháng 3 2010 Lm Nguyễn Hữu Duyên 3349
CN 4 MC, C: Thiên Chúa: Người Cha “Number One” 11 Tháng 3 2010 Lm Nguyễn Thành Long 3190
CN 3 MC, C: Sám hối Mùa Chay 05 Tháng 3 2010 Lm Trần Đình Nhi 3389
CN 2 MC, C: Qua thập giá đến vinh quang 25 Tháng 2 2010 Martin Lê Hoàng Vũ 3976
CN 1 MC, C: Cám dỗ trong đời sống con người 18 Tháng 2 2010 Lm Inhaxiô Trần Ngà 3710
CN 6 TN, C: Chúa chúc phúc 12 Tháng 2 2010 Lm Nguyễn MInh Phương, CSsR 3314
CN 5 TN, C: Xin tránh xa con! 04 Tháng 2 2010 Lm Nguyễn Văn TY, SDB 3522
CN 4 TN, C: Sự thật mất lòng 30 Tháng 1 2010 Lm Trần Đức Phương 3048
CN 3 TN, C: Lời quyền năng là thần trí và sự sống 22 Tháng 1 2010 Lm Nguyễn Văn Nghiã 3188
CN 2 TN, C: Có Mẹ đồng hành 16 Tháng 1 2010 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 3066

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch