Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Chúa chịu Phép Rửa, C: Con Đường Yêu Thương Diệu Kỳ 09 Tháng 1 2010 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 3472
Lễ Hiển Linh, C: Tính Phổ Quát Của Ơn Cứu Độ 04 Tháng 1 2010 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 3885
CN 4 MV, C: MANG CHÚA ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI 18 Tháng 12 2009 Lm. Vũ Xuân Hạnh 3828
CN 3 MV, C: Niềm Vui Đích Thật 12 Tháng 12 2009 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 3738
CN 2 MV, C: SỬA ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN 04 Tháng 12 2009 Lm. Jos Tạ Duy Tuyền 3490
CN 1 MV, C: Hãy đứng thẳng và ngửng đầu lên! 27 Tháng 11 2009 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 3681

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch