2 Sun./ Adv. A: Responding to John the Baptist’s call to repentance

CHUA_NHAT_2_MV_A2 Sunday of Advent, Year A

Is 11:1-10; Rom 15:4-9; Mt 3:1-12

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’ Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong. It was published in Vietnamese in the US 2009 and republished in Viet Nam 2012. To keep the author’s writing style, this homily has not been edited and may not be by a hired hand.

Xem thêm: 2 Sun./ Adv. A: Responding to John the Baptist’s call to repentance

Write comment (0 Comments)

Chist the King, B: My Kingdom does not belong to this world

Christ the King, Year B

Dn 7:13-14; Rv 1:5-8; Jn 18:33-37

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Chist the King, B: My Kingdom does not belong to this world

Write comment (0 Comments)

About the author

Hinh_ve_Cha_Trong-1To search a genealogy of a family of eight children: five sons and three daughters, at Ðồng Nhân village, Kim Sơn district, Ninh Bình province of North Việt Nam, one finds the last one named Trần Bình Trọng, with a baptismal name John, born April 14, 1944.

Xem thêm: About the author

Write comment (0 Comments)

30 Sun. / Ord. B: “That I may see”

30 Sunday of the Year B

Jer 31:7-9; Eph 5:1-6; Mk 10:46-52

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 30 Sun. / Ord. B: “That I may see”

Write comment (0 Comments)

Contents of a book: ‘Every Week God Speaks We Respond’ to be published.

CNTD-AIntroduction: This is the ‘Table of contents’ of a book titled ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in English by Reverend John T. B. Trong (Gioan Trần Bình Trọng). The book was published in Vietnamese in the US in 2007 and re-published in Viet Nam in 2010.

Xem thêm: Contents of a book: ‘Every Week God Speaks We Respond’ to be published.

Write comment (0 Comments)

28 Sun. / Ord. / B: Wealth may hinder man’s relationship with God

28 Sunday of the Year B

Gn 7:7-11; Dt 4:12-13; Mk 10:17-30

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 28 Sun. / Ord. / B: Wealth may hinder man’s relationship with God

Write comment (0 Comments)

Baptism of the Lord, B: The importance of the Sacrament of Baptism

Baptism of the Lord, Year B

Is 55:1-11; 1Jn 5:1-9; Mk 1:7-11

 If John’s baptism of repentance was not for the forgiveness of sin, then why did Jesus, who has no sin, submit himself for baptism? Here is John’s answer: I have baptized you in water; he will baptize you in the Holy Spirit (Mk 1:8).

Xem thêm: Baptism of the Lord, B: The importance of the Sacrament of Baptism

Write comment (0 Comments)

26 Sun. / Ord., B: Cooperating in the works of glorifyng God

26 Sunday of the Year B

Nm 11:25-39; Jas 5:1-6; Mk 9:37-42, 44, 46-47

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 26 Sun. / Ord., B: Cooperating in the works of glorifyng God

Write comment (0 Comments)

Mother of God, B: Mary kept all these things, refelcting on them in her heart.

Mother of God, Year B

Nm 6:23-27; Gal 4:4-7; Lk 2:16-21                                                                                                                              

 Maternal love is the closest and most sacrificial love of all human love relationships. Perhaps due to the sentimental influence of a woman that in the family, children often feel closer to their mother than to their father.

Xem thêm: Mother of God, B: Mary kept all these things, refelcting on them in her heart.

Write comment (0 Comments)

24 Sun. / Ord. B: Through suffering to resurrection

24 Sun. / Ord. B: Through suffering to resurrection

24 Sunday of the Year B

Is 50:5-9; Jas 2:14-18; Mk 8: 27-35

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 24 Sun. / Ord. B: Through suffering to resurrection

Write comment (0 Comments)

Holy Family B: Realizing the importance of Family Life

Holy Family, Year B

Sir 3:2-7, 12-14; Col 3:12-21; Lk 2:22-40

 The Church instituted the Feast of the Holy Family in 1921 to show us the importance of family life and the example of the Holy Family when family ties have been weakened. God created man and woman, forming a family with a father, mother and children so that they can love and take care of one another physically, emotionally, morally and spiritually.

Xem thêm: Holy Family B: Realizing the importance of Family Life

Write comment (0 Comments)

22 Sun./Ord. B: God’s law given foe the betterment of man

22 Sunday of the Year B

Dt 4:1-2, 6-8; Jas 1:17-18, 21b-22, 27; Mk 7:1-8, 14-15, 21-23

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 22 Sun./Ord. B: God’s law given foe the betterment of man

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch