CN 3 TN, B: Hãy sửa đường

CN3-VBChúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B

Ga 1: 6-8; 19:28

“Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi”. Thánh Gioan Tẩy giả tự trả lời về mình như thế cho những người Do thái chất vấn ông.

Xem thêm: CN 3 TN, B: Hãy sửa đường

Write comment (0 Comments)

CN 3 TN, B: Sám hối và tin vào Tin Mừng

CN3-TN-BChúa Nhật 3 Thường Niên, Năm B

Mc 1:14-20

Trong sưu tập về các thánh ẩn tu trong sa mạc, có kể giai thoại như sau: Có hai tội nhân quyết tâm vào sa mạc để ăn chay đền tội. Nguyên một năm ròng rã, mỗi người giam mình trong một túp lều riêng, ngày đêm ăn chay, cầu nguyện và đánh tội.

Xem thêm: CN 3 TN, B: Sám hối và tin vào Tin Mừng

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, B: Xin Cho Con Được Sáng

king_davidRất nhiều người may mắn không bị mù loà, nhưng hầu như ai cũng có lúc bị mù quáng.  Người mù quáng có thể thấy rõ những sai phạm của người khác nhưng mù tối về những lầm lỗi của mình, nên thiên hạ bảo: "việc người thì sáng, việc mình thì quáng."

Xem thêm: CN 30 TN, B: Xin Cho Con Được Sáng

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, B: Người mù thành Giêricô

CN_30B-2_B.nvChúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

Mc 10:46-52

Nói đến tên thành Giêricô, chúng ta nhớ đến câu chuyện người lùn Giakêu. Vì tò mò muốn thấy Chúa, Giakêu đã phải vất vả trèo lên cây sung, khi nghe Chúa đi ngang qua thành Giêricô.

Xem thêm: CN 30 TN, B: Người mù thành Giêricô

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, B: Xin cho con được thấy

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

CN_30_BMc 10:46-52

Có một anh mù đi thăm một người bạn. Trời tối khuya. Anh sợ người khác đụng vào mình nên anh đã có một sáng kiến. Anh đội đèn lên đầu để người khác trông thấy anh mà tránh. Anh hân hoan bước đi. Thình lình anh va vào một người làm cái đèn rớt xuống bể nát. Anh tức giận và chửi: “Mày mù hay sao mà không thấy đèn của tao”. Người kia trả lời rằng: “Đèn mày còn sáng đâu mà tao trông thấy”.

Xem thêm: CN 30 TN, B: Xin cho con được thấy

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch