CN 32 TN, B: Quảng đại và tự do

32_SUN_B-BChúa Nhật 32 Thường Niên, Năm B

Mc 12:38-44

Người nghèo thường quảng đại và sẵn sàng quên mình để giúp đỡ người khác. Họ tự do với bạc tiền danh lợi, nên có thể tin vào con người và sẵn sàng yêu thương phục vụ hơn.

Xem thêm: CN 32 TN, B: Quảng đại và tự do

Write comment (0 Comments)

CN 33 TN, B: Anh Em Hãy Biết

TN33-TienChúa Nhật 33 Thường Niên, Năm B

Mc 13:24-32

Mc 13:24-32: 24 “Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, 25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.

Xem thêm: CN 33 TN, B: Anh Em Hãy Biết

Write comment (0 Comments)

CN 33 TN, B: Ngày Chúa trở lại mở đầu hạnh phúc đời đời

15112012tailieuChúa Nhật 33 Thường Niên, Năm B

Mc 13:24-32

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 13:24-32). Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, khi người ta nói lên một sự kiện gì đó, cách nói thật là quan trọng.  Thánh Mác-cô viết rằng:  “Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người”.  Nói về ngày quang lâm khiến chúng ta luôn nghĩ tới việc nói về những gì là đe dọa, sợ hãi làm cho người nghe phải lo lắng.

Xem thêm: CN 33 TN, B: Ngày Chúa trở lại mở đầu hạnh phúc đời đời

Write comment (0 Comments)

CN 33 TN, B: Cánh Chung: Lời Đe Dọa hay Niềm Hy Vọng Vĩ Đại?

Chúa Nhật 33 Thường Niên, Năm B

Đã từ lâu tôi luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi này mỗi khi đề cập tới sự phán xét. Khi thăm viếng một tòa giám mục nọ tôi được chỉ cho thấy một tòa nhà lớn đang được xây dựng trong khuôn viên. Vị giám mục giới thiệu đó là ‘tòa nhà cánh chung’, trong đó có các cảnh tượng phán xét, thiên đàng, hỏa ngục như thực. Trả lời thắc mắc của tôi là tại sao phải tốn phí bao nhiêu tiền của để xây dựng một công trình như thế, vị giám mục đã trịnh trọng giải thích: “Đó là bài giáo lý căn bản nhất; bình dân cần phải răn đe để tránh tội!”

Xem thêm: CN 33 TN, B: Cánh Chung: Lời Đe Dọa hay Niềm Hy Vọng Vĩ Đại?

Write comment (0 Comments)

CN 34, B: Lễ Chúa Kitô Vua Sự Thật

22112012tailieuLễ Chúa Kitô Vua (CN 34 Năm B)

Ga 18:33-37

Chúa Giêsu thật là ngược đời. Khi làm phép lạ cho bánh hoá ra nhiều, dân chúng hân hoan phấn khởi, muốn tôn Ngài làm vua thì Ngài không muốn. Ngài phản đối bằng cách trốn đi. Cũng như hôm vinh quang vào thành Giêrusalem, dân chúng hân hoan, cởi áo lót đường, cầm cành lá phất phơ đón chào. Hôm ấy mà Chúa xưng vương thì quá thuận lợi. Thế mà Chúa phản đối bằng cách cỡi con lừa bé nhỏ, yếu ớt.

Xem thêm: CN 34, B: Lễ Chúa Kitô Vua Sự Thật

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch