CN 3 TN, C: Tin mừng của Đức Giêsu cho mọi người

ChuaNhatTN3-CChúa Nhật 3 Thường Niên, Năm C

Lc 1, 1 - 4; 4, 14 - 21

Tin Mừng Luca cho thấy Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, Ngài trở về Galilê, và tiếng tăm Ngài được đồn ra khắp vùng. Ngài bắt đầu giảng dạy trong các hội đường của người Do Thái, cụ thể ở hội đường làng Nadarét.

Xem thêm: CN 3 TN, C: Tin mừng của Đức Giêsu cho mọi người

Write comment (0 Comments)

CN 3 TN, C: Ứng nghiệm Lời Chúa -

2012016205240338Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm C

Lc 4: 1-4, 14-21

Chúa Giêsu luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tin Mừng nhiều lần đề cập đến điều này. Chẳng hạn như: được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Người vào sa mạc ăn chay cầu nguyện.

Xem thêm: CN 3 TN, C: Ứng nghiệm Lời Chúa -

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, C: Chỉ công đức không mua được thiên đàng

CN_TN_30CChúa Nhật 30 Thường Niên, Năm C

Lc 18:9-14

Ngay sau khi dạy cho các môn đệ biết về việc cần thiết phải cầu nguyện luôn luôn và cầu nguyện cách kiên trì, với tất cả lòng tin tưởng (dụ ngôn “Bà goá quấy rầy”), Chúa Giêsu còn dạy các môn đệ biết phải có tâm tình và thái độ nào khi cầu nguyện, qua dụ ngôn “Người biệt phái và người thu thuế”.

Xem thêm: CN 30 TN, C: Chỉ công đức không mua được thiên đàng

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, C: Cầu nguyện: chiếc cầu hiệp thông

Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên, Năm C

Lc 18: 9-14

Dụ ngôn “Người Biệt Phái và Người Thu Thuế” Chúa Giêsu đưa ra cho thấy sự tương phản giữa 2 thái độ của con người đứng trước tình yêu thương bao la của Thiên Chúa.

Xem thêm: CN 30 TN, C: Cầu nguyện: chiếc cầu hiệp thông

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, C: Tâm tình khiêm tốn cần có trong lời cầu nguyện

ThuongNien30Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm C

Hc 35:12-14' 16-18; 2 Tm 4:6-8' 16-18; Lu-ca 18: 9-14

          Ta thường hiểu dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế nói về việc cầu nguyện, nghĩa là khi cầu nguyện ta cần phải có lòng khiêm nhường.  Tuy nhiên, theo hướng đi của Phụng vụ Lời Chúa và nhất là do hoàn cảnh Chúa Giê-su kể dụ ngôn “với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác”, ta sẽ thấy là dụ ngôn muốn nêu lên sự khiêm nhường như một thái độ căn bản người con cái Chúa phải có để được trở nên công chính.  Giống như bà góa tin rằng ông quan tòa bất chính sẽ phải nhượng bộ sự quấy rầy của bà (bài Tin Mừng Chúa Nhật trước), ta vững lòng tin Chúa hằng bênh vực ta, bởi vì Chúa luôn bênh vực những kẻ Người đã chọn.  Nhưng điều kiện để được Chúa bênh vực là ta phải nhìn nhận thân phận yếu hèn của ta.  Trong dụ ngôn, người Pha-ri-sêu và người thu thuế là hai mẫu người trái nghịch, một người tự hào cho mình là công chính, còn người kia khiêm nhường nhận mình là kẻ tội lỗi.

Xem thêm: CN 30 TN, C: Tâm tình khiêm tốn cần có trong lời cầu nguyện

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch