CN 5 PS, C: Như Thầy Yêu Thương

small_1272548924_nvChúa nhật 5 Phục sinh, Năm C (Ga 13, 31-33a. 34-35)

Trình thuật Tin Mừng (Ga 13, 31-33a. 34-35) trích những lời từ biệt của Đức Giê-su nói về việc Người ban cho các môn đệ điều răn mới: Yêu thương như Thầy yêu thương.

I. DI CHÚC

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau”

Đây là lời Đức Giê-su căn dặn các môn đệ trước khi Người ra đi chịu chết. Lời căn dặn này xác định một luật mới. Luật cũ do ông Mô-sê hướng dẫn phảng phất nét tiêu cực “ơn đền oán trả”: “mắt đền mắt răng đền răng” (Mt 5, 38). Luật mới của Đức Giê-su ban xuất phát từ tình yêu và sẽ diễn tả tình yêu. Tình yêu thì không vụ lợi toan tính. Tình yêu sẽ dẫn lối cho con người tìm về Chúa và chan hòa với mọi nhau.

Xem thêm: CN 5 PS, C: Như Thầy Yêu Thương

Write comment (0 Comments)

CN 5 PS, C: Yêu như Thầy đã yêu

CN_5_PS_C-2Chúa nhật 5 Phục Sinh, Năm C

Ga 13, 31-35

Trong bữa ăn cuối cùng, sau khi rửa chân cho các môn đệ và sau khi Giuđa ra đi để thực hiện ý định bán Thầy, khi còn lại các môn đệ yêu dấu, Chúa Giêsu khai mở diễn từ cáo biệt để chuẩn bị bước vào cuộc Khổ nạn. Tin mừng hôm nay là phần dẫn nhập trong diễn từ đó.

Xem thêm: CN 5 PS, C: Yêu như Thầy đã yêu

Write comment (0 Comments)

CN 5 TN, C: Được gọi cộng tác với Thiên Chúa

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên, Năm C

Lc 5: 1-11

Các bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật hôm nay đều đề cập đến ơn gọi. Tiên tri Isaia đã được thấy Thiên Chúa và cảm nhận thân phận nhơ uế của mình. Thiên Chúa đã xá tội bằng thanh tẩy đôi môi nhơ uế của Ysaya với than hồng nơi bàn thờ.

Xem thêm: CN 5 TN, C: Được gọi cộng tác với Thiên Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 5 PS, C: Yêu thương như Thầy đã yêu thương

Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh, Năm C

Ga 13-31-33a, 34-35

Bài Tin Mừng hôm nay là lời cáo biệt Đức Giêsu nói cho các môn đệ thân yêu trước khi Người ra đi chịu chết, đồng thời cũng là những lời trăn trối thâm tình nhất. Chính trong bối cảnh cụ thể và lịch sử đó mà ‘điều răn mới’ trở thành đặc biệt quan trọng và sâu sắc.

Xem thêm: CN 5 PS, C: Yêu thương như Thầy đã yêu thương

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch