Lễ CTT Hiện Xuống, C: Hãy mở cửa ra

1274345304_nv_copyChúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm C  

Cv 2:1-11; Rm 8:8-17; Ga 14:15-16, 23b-26   

Cùng Hội Thánh, chúng ta kính thờ mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ngôi thứ Ba là Chúa Thánh Thần. Đã từng được nghe giảng dạy về vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần sau khi Chúa Kitô về trời, chúng ta cũng đã được học hỏi về Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, Người là Thiên Chúa thật, cùng một bản tính và quyền năng như hai Ngôi cực trọng ấy. Chúng ta còn biết các hình ảnh chỉ về Người như là gió, mây, nước, lữa, chim bồ câu…, rồi Người có các danh xưng là “Đấng ban sự sống”, là “Thần Chân lý”, “Đấng bào chữa”…(x. GLCG chung số 683- 701). Có vị lại ví Chúa Thánh Thần như Đấng dấu mặt. Người ta chỉ thấy hiệu quả tác động của Người chứ nào đâu thấy Người như Đức Kitô vì đã nhập thể làm người.

Xem thêm: Lễ CTT Hiện Xuống, C: Hãy mở cửa ra

Write comment (0 Comments)

Lễ CTT HX, C: Sống hiệp thông với Chúa Thánh Thần

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm C

Ga 14: 15-16, 23b-26

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Nguồn Trợ Lực. Đời sống của chúng ta không thể thiếu bóng dáng Ngài. Vì thế, nhìn vào đời sống Đức Giêsu trong mối tương quan với Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu sẽ giúp ta hiểu rõ sự cần thiết của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta.

Xem thêm: Lễ CTT HX, C: Sống hiệp thông với Chúa Thánh Thần

Write comment (0 Comments)

Lễ Đức Maria Lên Trời, C: Vinh quang hồn xác Mẹ về trời

17_805_mary_heaven2Lễ Đức Maria hồn xác lên Trời

Kh 11:19a; 12:1-6, 10ab; 1Cr 15:20-27; Lc 1, 39-56

Vì được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn từ trước, nên Ngài đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria những đặc ân vô cùng cao quí, những ân huệ mà không một người nào ở trần gian có được. Một trong những đặc ân tuyệt diệu đó là ơn hồn xác lên trời. Giáo Hội tôn kính, tung hô và ca ngợi Mẹ bởi vì Thiên Chúa đã làm cho Mẹ những điều kỳ diệu.

Xem thêm: Lễ Đức Maria Lên Trời, C: Vinh quang hồn xác Mẹ về trời

Write comment (0 Comments)

Lễ Đêm GS Đức Giêsu là quà tặng vô giá

Le_Dem_GSLễ Đêm Giáng Sinh, Năm C

Is 9, 1-6; Tt 2,11-14; Lc 2, 1-14

Cứ mỗi dịp Giáng Sinh về, người ta thường tặng cho nhau những cánh thiệp, trao cho nhau những món quà và viết những lời cầu chúc thật ý nghĩa kèm theo những cánh thiệp và những món quà đó, tất cả chỉ mong sao người nhận quà gặp được nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc và thành đạt.

Xem thêm: Lễ Đêm GS Đức Giêsu là quà tặng vô giá

Write comment (0 Comments)

Lễ Hiển Linh, C: Mở lòng ra cho Đấng Cứu Thế

ba_vua_342_228Lễ Hiển Linh, Năm C

Mt 2: 1-12

Có nhiều điểm quan trọng trong Bài Phúc Âm Lễ Hiển linh giúp ta đi tìm Chúa với ơn gọi qua tiếng lương tâm ngay lành. Lần lượt ta đọc thấy sự kiện các nhà đạo sĩ nhận thấy ngôi sao lạ như dấu chỉ đi tìm vua mới sinh, Đấng sẽ có quyền uy cao cả trên nhân loại; đến sự nham hiểm của vua Hêrôđê qua lớp son đạo đức giả bằng những lời bọc vỏ khiêm tốn đạo hạnh: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cùng đền triều bái Người!".

Xem thêm: Lễ Hiển Linh, C: Mở lòng ra cho Đấng Cứu Thế

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch