CN PS, C: Rao truyền ơn Phục Sinh

CN_PS-CChúa Nhật Phục Sinh, Năm C

Ga 20:1-9

Sau, ngày Chúa chịu chết, các môn đệ rơi vào một tình trạng thê thảm: buồn rầu, sợ hãi, chán nản, thất vọng. Còn đâu niềm vui khi được ở bên người Thầy yêu dấu. Còn đâu an ủi khi thấy những người đói khát được ăn no, người bệnh tật được chữa lành, kẻ tội lỗi được tha thứ, người chết được sống lại. Còn đâu niềm hy vọng tràn trề khi chứng kiến ma quỷ bị xua đuổi.

Xem thêm: CN PS, C: Rao truyền ơn Phục Sinh

Write comment (0 Comments)

CN TK, C: Con đường Thập Giá

153201615373566Chúa Nhật Thương Khó, Năm C

Lc 22: 14 – 23: 56

Đối với các Tông Đồ, việc Đức Giêsu khải hoàn tiến vào Giêrusalem để khai mào vương quốc, vương quốc mà các ông hằng mơ tưởng, thế là mộng công hầu khanh tướng của các ông đã thành hiện thực.

Xem thêm: CN TK, C: Con đường Thập Giá

Write comment (0 Comments)

Lễ Ba Ngôi, C: Dâng lời chúc tụng Ba Ngôi

Chua_BaNgoi-CLễ Chúa Ba Ngôi, Năm C

Ga 16: 12-15

‘Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần’ (Kh 1,8a). Một đan sĩ nọ đã nói: “Nếu ngày xưa Moisen đã không bước vào chỗ tăm tối và mù mịt trên núi Sinai, ông đã không gặp thấy Chúa.

Xem thêm: Lễ Ba Ngôi, C: Dâng lời chúc tụng Ba Ngôi

Write comment (0 Comments)

CNPS, C: Ánh lửa Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh, Năm C

Ga 20: 1-9

Nếu cuộc đời của Đức Kitô bị chấm hết bằng cái chết thì quả đó là một thất bại ê chề, không hơn không kém. Thất bại vì không cứu được nhân loại.

Xem thêm: CNPS, C: Ánh lửa Phục Sinh

Write comment (0 Comments)

Lễ C Ba Ngôi, C: Sống yêu thương hiệp nhất theo khuôn mẫu Ba Ngôi

BA_NGOILễ Chúa Ba Ngôi, Năm C

Cn 8:22-31; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15

Mầu nhiệm Ba Ngôi tuy cao siêu nhưng không viển vông xa rời thực tế. Trái lại đây là một mầu nhiệm rất thiết thân, rất gắn bó với đời sống người tín hữu. Mầu Nhiệm nầy mời gọi các ki-tô hữu luôn sống yêu thương hiệp nhất theo khuôn mẫu Ba Ngôi.

"Gia đình Thiên Chúa" hiệp nhất trong yêu thương: ba Ngôi nên một.

Xem thêm: Lễ C Ba Ngôi, C: Sống yêu thương hiệp nhất theo khuôn mẫu Ba Ngôi

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch