Thường khi mọi người muốm tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt Nam, hay chỉ đào sâu những kho tàng tục ngữ ca dao, truyền thuyết, truyện cổ tích v.v.. quên mất “cái tên của người Việt”, kể cũng là điều thiếu sót lớn.

Vì tên là người, bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nói lên tánh tình, nếp sống và cả hình dáng người mang tên ấy nữa. Chưa kể có những tên nghe không cũng biết.. làm nên lịch sử!

Tác giả Nguyễn Long Thao đã có công hé mở cho chúng ta thấy kho tàng  quý giá phong phú ấy!

SoThaoTinh_DHVN SoThaoTinh_DHVN-2

Nhà xuất bản Thằng Mõ chỉ góp công thực hiện để trao đến tay bạn đọc, góp phần bé nhỏ của mình trong việc duy trì và phát huy cái hay của bản sắc dân tộc ta.

Rất mong được sự ủng hộ và chỉ dẫn của Quí Bạn.

Thằng Mõ.

Sách dày 366 trang do tác giả giữ bản quyền - Copyright by Nguyễn Long Thao

Published and distributed in USA 2003 by Thằng Mõ

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch