Lời giới thiệu Sách Tóm Lược Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo (Compendium of the Social Doctrine of the Catholic Church) do Hội đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình biên soạn và xuất bản năm 2004 tại Vatican.

  “Tóm lược Học thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo”

Đây là một trong bốn cuốn sách cần thiết nhất của người tín hữu Công giáo, ngoài cuốn Thánh Kinh, bộ Văn kiện Công đồng Chung Vaticanô II và cuốn Giáo lý Hội thánh Công giáo. Sách này hướng dẫn người tín hữu biết hành động thế nào cho đúng đắn trong cộng đồng xã hội. Người có công khai sáng và chuẩn bị cho sách này là một người Việt Nam, Đức Hồng y P.X. Nguyễn Văn Thuận (1928-2002). Sách trình bày những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động trong những lĩnh vực cụ thể và thiết thực của đời sống xã hội. Sách đề cập đến những vấn đề rất căn bản về nhân quyền, gia đình, lao động, đời sống kinh tế, cộng đồng chính trị với chính quyền, đảng phái, các tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng quốc tế, vấn đề bảo vệ môi trường, việc cổ vũ hoà bình…Mục đích cuối cùng là nhằm xây dựng nền văn minh tình yêu cho cộng đồng nhân loại. Bản dịch tiếng Việt do Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn và Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành thực hiện. Uỷ ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam xuất bản năm 2007. Sách dày 696 trang, khổ 14,5x22cm, in 4 màu với một số hình ảnh minh hoạ.

Tác giả: Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoá Bình

Người dịch: Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn cùng Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành

Số trang: 295. Nhà xuất bản: Tôn Giáo. Ngày phát hành:22/06/2016

Nguồn: thuvienconggiaovietnam.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch