Ngày 25/03/2019 Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ tại Đền Thánh Nhà Thánh Loreto, Tây Ban Nha. Phòng Phát hành thưộc Văn phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam xin thông báo vào ngày 10/07/2019 sẽ phát hành bản dịch chính thức của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Tông Huấn “Chúa Kitô Đang Sống” (Christus Vivit).

 

VP Hội Đồng GMVN

Nguồn: hdgmvietnam.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch