Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc, ngày 8/3/2018 bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng  làm Giám Quản Tông Tòa Tổng giáo phận Sàigòn - TP. HCM, để điều hành Tổng Giáo Phận trong lúc “trống tòa” do sự ra đi đột ngột của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Lm. Phêrô Kiều Công Tùng

Chưởng Ấn

Nguồn: tgpsaigon.net

Sau đây là Sắc lệnh bổ nhiệm:

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch