Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Hội Thánh, Tòa Giám mục Đà Lạt vui mừng thông báo: vào lúc 12g00 trưa (giờ Roma) ngày 25 tháng 4 năm 2018, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha GIUSE NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG linh mục giáo phận Đà Lạt,

hiện là Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt làm GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN THANH HÓA

Tiểu sử Đức Giám mục tân cử Giuse Nguyễn Đức Cường

- Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là người con thứ hai trong một gia đình 10 anh chị em, 5 gái, 5 trai.

 - 1964-1972  : Tiểu Chủng viện Thánh Simon Hòa Đà Lạt.

- 1972-1975  : Đại Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt và Đại học Công giáo Đà Lạt.

- 1975-1986  : Thực tập mục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm (Lộc Phát), Bảo Lộc.

- 1986-1992  : Đại Chủng viện Thánh Giuse, Sàigòn.

- 27/06/1992  : Được Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục  tại Đại Chủng

                         viện Thánh Giuse, Sàigòn.

- 1992-2001  : Phó Xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

- 2001-2005  : Phó Xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

- 2005-2014 : Quản Xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

- 2014-2017 : Quản Xứ Madaguôi kiêm Quản Hạt giáo hạt Madaguôi, giáo phận Đà Lạt.

- 2002-2017 : Trưởng Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận Đà Lạt.

- 2005-2017  : Phó Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sàigòn.

- Từ 2009 : Thành viên Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc HĐGMVN.

- 2014-2017 : Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sàigòn; Phó Ban Giáo lý toàn quốc.

- 2010-2017 : Thẩm phán Tòa án Hôn phối Giáo phận Đà Lạt.

- 2010-2017 : Thành viên Hội đồng LM (từ 2010) - Ban Tư vấn Giáo phận Đà Lạt (từ 2014).

- 2012-2013  : Tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Đông Á Manila, Philippines.

- Từ 2017 : Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hòa, giáo phận Đà Lạt.

- 25/04/2018 : Được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa giáo phận Thanh Hóa.

Chúng ta hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử (E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Đt: 0263.3602949).

Đà Lạt, Lễ Thánh Marcô, ngày 25 tháng 4 năm 2018

Văn Phòng Tòa Giám mục Đà Lạt

Nguồn: simonhoadalat.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch