Lúc 05g00 ngày 15.8.2018, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhạc tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang rộn rã, thức tỉnh đoàn con cái Mẹ đang an giấc trong các lều trại quanh Linh Địa La Vang.

Ban Trật Tự ổn định đội hình, các ban ngành đoàn thể xếp hàng chuẩn bị cho cuộc Rước Kiệu tôn vinh Đức Maria trong dịp hành hương thường niên 2018.

Thứ tự đoàn Rước Kiệu với trầm hương, Thánh giá đèn hầu, tiếp đến là những người đọc sách và lời nguyện, đoàn dâng lễ, các tu sĩ nam nữ, các lễ sinh, các Thầy Đại chủng sinh, các Linh mục và Giám mục đoàn đồng tế, Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế. Và trung tâm đoàn rước là bàn kiệu các Thánh Tử Đạo Việt Nam và bàn kiệu Đức Mẹ La Vang, sau cùng là các ban ngành đoàn thể cùng khách hành hương. Sau đó, Đức TGM Giuse tiến lên dâng hương trước hai bàn kiệu. Ca đoàn cất tiếng “Tung hô Nữ Vương…”, tiếng kinh nguyện, tiếng suy niệm của muôn người con cái Mẹ hợp lòng tiến dâng lên để tôn vinh, ca ngợi, tri ân và khẩn cầu Mẹ.

  

Đoàn kiệu khởi đi từ Linh Đài Đức Mẹ và tiến lên Lễ Đài trước Vương Cung Thánh Đường đang xây dựng. Mỗi phần nguyện ngắm theo Năm Sự Mừng, trước là suy niệm Tin mừng, tiếp là nêu lên mẫu gương của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, rút ra bài học cho mỗi người trong cuộc sống, và sau cùng là lời cầu khẩn Mẹ trợ giúp đỡ nâng để mỗi người được biến đổi sống đời Kitô hữu đạo đức, nên nhân chứng trong môi trường và sau hưởng phúc quê trời với Mẹ.

  

Con cái Mẹ hành hương về La Vang thật đông, không thể xếp hết vào đoàn rước kiệu, nên dõi mắt, hướng lòng, hợp tiếng cầu kinh, ca hát tôn vinh Mẹ trong giờ này. Kết thúc cuộc kiệu tôn vinh Mẹ La vang, tri ân các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mọi người cùng nhau đọc kinh “Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang…” , với niềm xác tín Mẹ nhìn thấy tấm lòng thảo hiếu của đoàn con và rộng tay ban muôn ơn lành hồn xác, giúp con cái Mẹ ngày càng theo gương Mẹ sống thánh để được chết lành.

Ban Truyền Thông TGP Huế

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch