Ủy ban Văn Hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tổ chức buổi hội thảo với chủ đề: Bốn trăm năm hình thành & phát triển chữ quốc ngữ trong lịch sử loan báo tin mừng tại Việt Nam.

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, số 6, Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian: ngày 25 & 26.10.2019.

Kính mời quý Đức Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Chuyên viên và mọi người quan tâm tham dự.

Chương trình chi tiết:

 Thứ Sáu, ngày 25.10.2019

     Buổi sáng

          08g00 – 09g30:       Khai mạc & Thuyết trình 1

          10g00 – 11g30:       Thuyết trình 2

     Buổi chiều:

          13g30 – 15g00:       Thuyết trình 3

 Thứ Bảy, ngày 26.10.2019

     Buổi sáng:

          08g00 – 09g30:       Thuyết trình 4

          10g00 – 11g30:       Phát hành & tặng sách “Thư mục ấn phẩm sách báo Công giáo Việt

                                          Nam 1651 – 1975”

                                          Văn nghệ & Kết thúc

Kính mời

+ Giuse Đặng Đức Ngân

Đã ký

Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

Chủ tịch Ủy Ban Văn Hóa/HĐGMVN

Nguồn: Ủy Ban Văn Hóa/HĐGMVN

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch