Có khoảng 105 000 giáo dân Việt Nam cùng hiệp nhau cầu nguyện để đại dịch được chấm dứt trên đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Giáo dân tham dự trực tuyến thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cùng đồng tế với 10 linh mục cử hành vào ngày chúa nhật 26 tháng 4 tại Đền thánh Đức Mẹ La Vang.

Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh cầu nguyện: “Vì chúng con không có khả năng đối diện với đại dịch, chúng con đến đây hết lòng xin Đức Mẹ La Vang cứu giúp chúng con khỏi đại dịch Covid-19.”

Vì đại dịch Covid-19, nhiều nhà thờ ở Việt Nam vẫn còn đóng cửa. Giáo dân tham dự thánh lễ qua YouTube và qua trang mạng của Tổng Giáo phận Huế.

Tác động của coronavirus

Trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục cho biết, đại dịch đã làm cho hàng ngàn người chết mỗi ngày, các nhân viên chăm sóc kiệt sức, các chính phủ cố gắng ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.

Ngài tuyên bố: “Người dân đang đổ lỗi cho nhau vì đã gây ra khủng hoảng, có một số người thậm chí còn lợi dụng tình trạng dịch bệnh để thủ lợi và bóc lột.”

Cầu nguyện với Đức Mẹ

Đức Tổng Giám mục Linh đã dâng hoa và thắp hương trước tượng Đức Mẹ. Sau đó ngài xin giáo dân cùng hiệp ý với ngài để cầu nguyện với Đức Mẹ: “Chúng con ở đây hôm nay như tổ tiên chúng con ngày xưa đã dâng đời sống và mọi sự lên Đức Mẹ Nữ Vương Hòa bình. Xin Mẹ giữ gìn đất nước chúng con, Giáo hội và thế giới được bình an.”

Tiếp đó ngài cầu nguyện cho các gia đình gặp khó khăn về vấn đề hôn nhân và tài chánh, cho các người trẻ làm việc vì lợi ích chung và cho các giáo dân đang phục vụ cho những người thiếu thốn.

Coronavirus

 

Dù nước Việt Nam không bị nặng như các nước khác, nhưng vẫn còn nguy cơ bị dịch bệnh. Chính phủ Việt Nam vẫn áp dụng các biện pháp phòng ngừa chống Covid-19. Hiện nay nước Việt Nam ghi nhận có 270 trường hợp bị nhiễm coronavirus, trong đó có 225 bệnh nhân được phục hồi và không có trường hợp tử vong nào.

Linh mục Dòng Tên Benedict Mayaki, 2020-04-28 / vaticannews.va

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch / phanxico.vn

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch