Thông báo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ngày 5.9.2020 về mấy cuộc lạc quyên tiền cho Quĩ Bác Aí HĐGM, cho Thánh Địa, cho Đồng tiền Thánh Phê-rô, cho Quĩ Truyền Giáo HĐGMVN, cho Qũi Cứu trợ Covid-19 của Đức Thánh Cha.

 

Giuse Nguyễn Chí Linh

Chủ Tịch HĐGMVN

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch