Ngày 02/02/2024. Học viện Công giáo Việt Nam: The Catholic Institute of Viet Nam: 25 Đường số 9 - Phường Bình Thọ - Thủ Đức - TP. HCM. Em ail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Phone: 093 890 5015 – 096 725 748.

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI NGỮ

ANH -Ý - PHÁP

 1. ANH NGỮ

CÁC LỚP CHIỀU - TỐI

KHAI GIẢNG 26 THÁNG 2, 2024

LỚP CHIỀU 2:30-4:45 PM

 1. LỚP LUYỆN THI
 • 8 Tuần (từ 26/2 đến 19/4/2024) Học T4, T6 từ 2:30pm đến 4:45pm
 • Chương trình giúp cho các học viên ôn lại văn phạm và kiến thức Anh Ngữ để chuẩn bị cho các kỳ thi thi vào các Học Viện.
 • Học phí trọn khóa (48 tiết): 1.920.000 đồng. (40.000đ/tiết)
 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30pm đến 4:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên học lại căn bản Tiếng Anh, nắm vững Văn Phạm và làm quen với việc giao tiếp Tiếng Anh.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30pm đến 4:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên nâng cao khả năng Anh Ngữ, tự tin giáo tiếp với bốn kỷ năng - tiếp Nghe Nói Đọc Viết:
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

LỚP TỐI 6:30-8:45 PM

 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên học lại căn bản Tiếng Anh, nắm vững Văn Phạm và làm quen với việc giao tiếp Tiếng Anh.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên nâng cao khả năng Anh Ngữ, tự tin giáo tiếp với bốn kỷ năng - tiếp Nghe Nói Đọc Viết:
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

GHI DANH VÀ NƠI HỌC

 1. Thời gian đăng ký:Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/2/2024
  2. Nơi học:tại HVCGVN 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Tp. Thủ Đức.

 Mọi thắc mắc, xin liên hệ với VP. HVCGVN vào các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu, 7g30 – 11g00, hoặc theo địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 093 890 5015 – 096 725 7483.

QUYÉT MÃ QRCODE HAY BẤM VÀO LINK NÀY

https://forms.gle/XxuFXrAHjovT59Hh9

 1. CHƯƠNG TRÌNH Ý NGỮ

CÁC LỚP CHIỀU TỪ 2:30PM – 4:45PM

KHAI GIẢNG 26 THÁNG 2, 2024

 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30 pm đến 4:45pm
 • Chương trình Ý Ngữ căn bản dành cho những ai bắt đầu học Tiếng Ý hay muốn lấy lại căn bản.
 • Chương trình giúp học viên nắm vững Văn Phạm Tiếng Ý và tập giao tiếp với Tiếng Ý.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình giúp cho các học viên nâng cao khả năng Ý Ngữ, tự tin giao tiếp với bốn kỷ năng - tiếp Nghe Nói Đọc Viết để chuẩn bị đi du học.
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

GHI DANH VÀ NƠI HỌC

 1. Thời gian đăng ký:Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-02-2024.
  2. Nơi học:tại HVCGVN 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Tp. Thủ Đức.

Mọi thắc mắc, xin liên hệ với VP. HVCGVN vào các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu, 7g30 – 11g00, hoặc theo địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 093 890 5015 – 096 725 7483.

QUYÉT MÃ QRCODE HAY BẤM VÀO LINK NÀY

https://forms.gle/SqpL1Uxn1gcXwMMA7

III. CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ

CÁC LỚP CHIỀU TỪ 2:30PM – 4:45PM

KHAI GIẢNG 26 THÁNG 2, 2024

 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30 pm đến 4:45pm
 • Chương trình Pháp Ngữ căn bản dành cho những ai bắt đầu học Tiếng Pháp hay muốn lấy lại căn bản.
 • Chương trình giúp học viên nắm vững Văn Phạm Tiếng Pháp và tập giao tiếp với Tiếng Pháp.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình giúp cho các học viên nâng cao khả năng Pháp Ngữ, tự tin giao tiếp với bốn kỷ năng - tiếp Nghe Nói Đọc Viết để chuẩn bị đi du học.
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

GHI DANH VÀ NƠI HỌC

 1. Thời gian đăng ký:Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-02-2024.
  2. Nơi học:tại HVCGVN 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Tp. Thủ Đức.

Mọi thắc mắc, xin liên hệ với VP. HVCGVN vào các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu, 7g30 – 11g00, hoặc theo địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 093 890 5015 – 096 725 7483.

QUYÉT MÃ QRCODE HAY BẤM VÀO LINK NÀY

https://forms.gle/8cn411xhTArzNM6b7

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch