Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Đại Hội Thánh Nhạc Toàn Quốc lần thứ 45 26 Tháng 10 2019 Tiến Hương và Minh Đức 291
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh 19 Tháng 10 2019 Văn Yên, SJ 378
Thư mời hội thảo của Ủy ban Văn Hóa 11 Tháng 10 2019 + Giuse Đặng Đức Ngân 334
Thư Chung 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam 05 Tháng 10 2019 + Giuse Nguyễn Chí Linh 304
Biên bản Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam 04 Tháng 10 2019 + Phêrô Nguyễn Văn Khảm 310
Đại Hội XIV của HĐGMVN: Kết Thúc Ngày Làm Việc Thứ II 02 Tháng 10 2019 Lm Giuse Đào Nguyên Vũ 304
Học Viện Công Giáo Việt Nam: Khai Giảng Niên Khóa 2019-2020 20 Tháng 9 2019 hdgmvietnam.com 336
Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - tân Giám mục chính tòa GP Đà Lạt 14 Tháng 9 2019 Hồng Thủy 385
Hội Nghị Mục Vụ Di Dân Toàn Quốc 2019 29 Tháng 8 2019 Liên Giang 353
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc Việt Nam - Toà Thánh 23 Tháng 8 2019 Văn Yên, SJ 325

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch