Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Thu gửi các linh mục Việt Nam tại Hoa Kì Thứ Bảy Tuần Thánh 2020 từ Thành Phố New York. 12 Tháng 4 2020 Antôn Phạm Hữu Tâm, ICM 159
Thư gửi sinh viên, học sinh Công Giáo nhân dịp Đại Lễ Phục Sinh 2010 do Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo trực thuộc HĐGMVN. 02 Tháng 4 2020 + Phêrô Huỳnh Văn Hai 116
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo ngừng thánh lễ trong giáo phận 25 Tháng 3 2020 + Giuse Nguyễn Năng 122
Tin mạo danh và vấn đề đặt ra cho Truyền thông Công giáo Việt Nam 12 Tháng 3 2020 Khắc Bá, SJ 198
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Lời nguyện trong cơn dịch bệnh 20 Tháng 2 2020 + Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn 152
Học Viện Công Giáo Việt Nam: Thông Báo Tuyển Sinh Chương Trình Cử Nhân Thần Học Và Cao Học Thần Học 06 Tháng 2 2020 Lm Trần Bình Trọng 164
Kinh Nguyện Giới Trẻ: Chúa ở lại với chúng con 23 Tháng 1 2020 Gm Phêrô Nguyễn Văn Viên 168
Thư Đức cha Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh gởi cộng đồng Dân Chúa 16 Tháng 1 2020 +Vincent Nguyễn Văn Bản 170
Caritas Việt Nam: Tập huấn “Di cư an toàn và phòng tránh buôn người” và kết nạp hội viên mới tại giáo xứ Mỹ Yên, Giáo phận Vinh 09 Tháng 1 2020 Nt. Minh Nhật 163
Chương trình mục vụ giới trẻ 2020-2022: Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giê-su 02 Tháng 1 2020 Gm Phêrô Nguyễn Văn Viên 184

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch