‘’Tình thương Chúa đời đời con ca tụng‘’( Tv 89,2). Đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã dâng thánh lễ đồng tế truyền chức linh mục cho 4 thầy phó tế và truyền chức phó tế cho 8 chủng sinh tại Học viện Phanxicô Thủ Đức vào sáng Chúa nhật 28/4/2019.

Hiệp dâng thánh lễ có các tu sĩ nam nữ cùng thân nhân các tiến chức và đông đảo giáo dân 

Nghi thức truyền chức gồm 2 phần:  Nghi thức tuyển chọn và phong chức

PHẦN 1: NGHI THỨC TUYỂN CHỌN

Phần này gồm: Giới thiệu các tiến chức, huấn từ của Đức Giám mục, thẩm vấn và kinh cầu Các Thánh.

PHẦN 2 : PHONG CHỨC

A – Phong chức phó tế gồm:

1- Đặt tay

2- Lời nguyện truyền chức phó tế

3- Nghi thức diễn nghĩa

  1. Trao dây Stola
  2. Trao sách Tin Mừng.

 B –  Phong chức Linh mục gồm: 

 

1- Đặt tay: Đức cha cùng các cha đồng tế đặt tay trên các tiến chức 

2- Lời nguyện truyền chức linh mục

3- Nghi thức diễn nghĩa

a- Mặc phẩm phục linh mục 

b- Xức dầu bàn tay 

c- Trao chén lễ có bánh rượu 

d- Trao chúc bình an.

 

Sau phần nghi thức phong chức, các tân linh mục cùng đồng tế thánh lễ với Đức cha chủ tế và các linh mục tham dự.

Sau buổi lễ, các tân linh mục và phó tế chụp ảnh lưu niệm với Đức cha, các linh mục cùng thân nhân, thân hữu và dùng tiệc nhẹ trong niềm vui thánh chức.

Bá Hạnh (Bài viết & Ảnh)       

Nguồn: tgpsaigon.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch