Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Hình ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh (20-11-2010) 20 Tháng 11 2010 Duy Hà - Minh Quân / Nguồn Website GP Vinh 3947
Lễ Truyền Chúc Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Toà BMT 21 Tháng 10 2010 Anh Thư 3367
Linh mục Giuse Phạm Thanh Liêm, Tân Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam 09 Tháng 10 2010 Lm Tôma Vũ Quang Trung, S.J. 3501
Lễ Mừng Kim Khánh Lm Vũ Đình Hoạt 05 Tháng 10 2010 Ban Tổ Chúc 3383
Mừng Ngọc khánh, Kim khánh & Ngân khánh Linh mục 28 Tháng 9 2010 PV / WGPSG 3268
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại GP Đà Lạt 24 Tháng 9 2010 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT 3899
Thánh Lễ Tạ ơn 70 năm khấn Dòng và 90 năm Thượng thọ 06 Tháng 9 2010 Ban Truyền Thông Dòng CCT 2687
Lễ tuyên khấn lần 1 của 17 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội 27 Tháng 8 2010 BTT TGP Hà Nội 2663
Hồng Ân Thánh Hiến tại Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi tại Bùi Chu 23 Tháng 8 2010 Giuse Trần Ngọc Huấn 3744
Thánh Lễ Truyền chức Linh Mục và Phó Tế tại Giáo Phận Thanh Hoá 06 Tháng 8 2010 Ban Truyền Thông GP Thanh Hoá 3090

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch