Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
LM Trần Công Nghị nhận nhiệm sở mới 08 Tháng 7 2010 Kim Hương 3821
Lễ mừng Kim Khánh & Thượng Thọ Đức Ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến 23 Tháng 6 2010 Ban Tổ Chức Lễ Kim Khánh & Thượng Thọ 3861
Lớp Tân Linh Mục vừa được phong chức tại Huế 21 Tháng 6 2010 Ban Truyền Thông TGP Huế 2742
Lễ Khấn Tạm và Khấn Trọn Đời tại Dòng Mến Thánh Giá Huế 18 Tháng 6 2010 Ban Truyền Thông TGP Huế 3559
Lễ mừng kim khánh 50 năm linh mục của Lm Trần Quí Thiện 04 Tháng 6 2010 Đức Ông Phạm Xuân Thắng 7493
Lễ mừng Ngân khánh Đức Ông Phạm Xuân Thắng 27 Tháng 5 2010 Ban Tổ Chúc 3594
Chúc mừng Quí tân Linh mục VN tạo Hoa Kì 2010 21 Tháng 5 2010 Liên Đoàn Công Giáo VN/HK 2549
Tân Giám mục Giáo phận Vinh: Nguyễn Thái Hợp 14 Tháng 5 2010 Ban Truyền THông Giáo phận Vinh 7647
Thánh Lễ Kim Cương Linh Mục và Ngọc Khánh Linh Mục tại Huế 05 Tháng 5 2010 Ban TT TGP Huế 2769
Mừng Lễ Kim khánh Linh mục Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên 02 Tháng 5 2010 Lm Võ Thanh Tâm 3028

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch