Cao_pho_Lm_TMD-2Cáo phó: Linh mục Giuse Trần Minh Đức đã được Chúa gọi về tại giáo xứ Văn Hạnh. Linh mục Giuse Trần Minh Đức đã được Chúa gọi về vào hồi 8 giờ 20’ ngày 02 - 06 – 2013 tại giáo xứ Văn Hạnh.

Cao_Pho_Lm_TMDuc-1

Tieu_su_Lm_TM_Duc

Nguồn: Gp Vinh Online

----------------------------------------------------

Một số hình ảnh lễ an táng được bổ túc:

IMG_0528 IMG_0502

IMG_0498 IMG_0494

IMG_0525 1370587474.nv

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch