Pam_Minh_Tri-2Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô đã chết và phục sinh, gia đình chúng con xin kính báo: Linh mục Augustinô Maria Phạm Minh Tri. Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1936 tại Làng Duyên Mậu, Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Thụ phong Linh Mục ngày 02 tháng 06 năm 1963 thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Việt Nam.

Đã được Chúa thương gọi về Nhà Cha trên Trời lúc 18 giờ 27 Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại Trung Tâm Điều Dưỡng Stella Maris, Timonium, Maryland, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 78 tuổi

Chúng con kính xin Đức Hồng Y, Quí Đức Cha, Quí Linh Mục, Quí Tu sĩ Nam Nữ,

toàn thể Quí Cộng đoàn Giáo dân và thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần

cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Thày cả Augustinô Maria PHẠM MINH TRI sớm được về hưởng dung nhan Thánh Chúa.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

- EM:                   Linh mục Luca Phạm Quốc Sử, Hoa Kỳ.

- CHÁU:             Linh Mục  Phêrô Vũ Gia Long, Hoa Kỳ.

- NGHĨA TỬ:     Linh Mục Vinh Sơn Hoàng Long, Việt Nam.

- EM:                   Bà Quả phụ Đôminicô Phạm Quang Trang (Nhũ danh Phạm Thị Hòa)

và các con cháu, Việt Nam.

- EM:                  Anna Phạm Thị Quỳ, chồng và các con cháu, Hoa Kỳ.

- EM:                  Giuse Phạm Hoàng Quỳnh, vợ và các con, Hoa Kỳ.

-------------------------------

Tiểu sử IINH MỤC Augustinô Maria PHẠM MINH TRI (1936-2013 )

Linh mục  Augustinô Maria PHẠM MINH TRI Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1936, tại Làng Duyên Mậu, Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Đã tu học tại Chủng viện Ninh Cường, Bùi Chu, và Đại Chủng Viện Thánh Giuse , Cường Để, Sài Gòn.

Thụ phong Linh Mục ngày 02 tháng 06 năm 1963 , do Đức Giám Mục Đôminicô Hoàng Văn Đoàn chủ phong tại Nhà thờ Chính toà Qui Nhơn.

Sau đó , đã phục vụ Truyền giáo tại Nhà thờ Tam Kỳ, Quảng Tín, kiêm Hiệu trưởng Trường Trung học đệ nhị cấp Đức Trí ( 1963-1970), Nhà thờ Ái Nghĩa, Quảng Nam (1970-1972), Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng (1972-1973), Nhà thờ Mẫu Tâm, Quảng Đà, Long Khánh ( 1973-1975 ), Nhà thờ An Lạc, Chí Hoà, Sài Gòn ( 1975-1983 ), Nhà thờ Tân Chí Linh, Chí Hoà, Sài Gòn ( 1983-1992 ), Nhà thờ Vinh Sơn, Chí Hòa, Sài Gòn ( 1992-2009 ).

Nghỉ hưu và dưỡng bệnh tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Chí Hòa, Sài Gòn ( 2009 - 2010 ).

Nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, đã được sang Hoa Kỳ chữa bệnh dài hạn (2010-2013 ), và sau một thời gian dài đã chịu đựng những đau đớn của bệnh tật để được kết hợp với sự Thương khó của Chúa Kitô, nay đã được Chúa thương gọi về Nhà Cha trên Trời  lúc 18 giờ 27 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại Trung Tâm Điều Dưỡng Stella Maris, Timonium, Maryland, Hoa Kỳ.

Xin Dâng Lời Cảm Tạ và Chúc Tụng Thiên Chúa đến muôn ngàn đời, và Xin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ trả công bội hậu cho những ai đã nâng đỡ,  góp công  sức và cầu nguyện  cho cả một Cuộc đời Dâng Hiến cho Chúa và Giáo Hội của Linh Mục Augustinô Maria PHẠM MINH TRI  được trọn vẹn đến cùng trong Thánh Ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Lm Luca Phạm Quốc Sử

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài hình ảnh tang lễ tại Good Sheperd Convent, Baltimore, Maryland. Photo Courtesy of Phạm Quỳnh.

Cha_Tri-2 Cha_Tri

Bình tro cốt bên di ảnh Cha Trí                  / Lm Bào đệ Phạm Quốc Sử chủ tế Thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa. Đồng tế Thánh lễ từ trái qua phải là: Lm Trần Bình Trọng, Lm Trần Khắc Hỷ, Lm Trần Văn Chúc. Có quí Sơ Mỹ Good Shepherd, Frère Chung, tang quyến và giáo dân VN dự lễ mà không có hình.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch