Nguyen_Cong_HoanĐược tin Linh mục Giuse Nguyễn Công Hoán mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế 20/01/2015 tại Fresno, California, Mục Vụ Văn Bút loan báo ai tín để độc giả cùng hiệp thông Phân Ưu và Nguyện Cầu cho linh hồn Cha Giuse được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

Được biết Linh mục Nguyễn Công Hoán:

- Sinh 25/12/1939 tại Bắc Ninh.

- Theo học Triết Học và Thần Học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn.

- Thụ Phong Linh mục 1973 tại Sài Gòn.

- Phó xứ Giáo xứ Chính Toá Thánh Phao-lô tại Birmingham, Alabaama 1975-1980.

- Quản Nhiệm Cộng Đoàn La Vang, rồi Giáo xứ La Vang, Fresno, California 1980-2011

- Từ 2011 nghỉ hưu tại Fresno cho tới nay.

Khi có tin về Chương Trình cầu nguyện và tang lễ, Mục Vụ Văn Bút sẽ cho bổ túc tại đây.

Mục Vụ Văn Bút

---------------------------------------------------------------------------------------

Chương Trình Tang Lễ (do Liên Đoàn Công iáo Việt Nam gửi)

Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015

- 3:00 pm linh cữu Cha Giuse đến Our Lady of La Vang Church, 1046 S. Ninth Street

Fresno, CA 93702

- 4:00 pm Nghi Thức Phát Tang và Làm Phép Xác.

- 5:00 pm - 6:00 pm: Phân ưu của các Hội Đoàn, Cộng Đoàn.

- 6:00 – 6:30pm: Lần Hạt

- 6:30 – 7:30pm: Thánh Lễ Cầu Hồn.

- 7:30 – 8:00pm: Thắp nhan tiễn biệt.

- 8:00 pm: Linh cữu Cha Cố Giuse được đưa về nhà quàn.

Thứ Bảy ngày 31 tháng 1 năm 2015

- 10:00 am: Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Toà Thánh Gioan St. John’s Cathedral

2814 Mariposa Street, Fresno, CA 93721

Chủ sự: Đức Cha Armando X. Ochoa, D.D

Chủ tế: Linh mục Giuse Victor Đinh Toàn

- Sau Thánh Lễ, di quan và an táng Cha Cố Giuse tại Nghĩa trang Công Giáo Thánh Phêrô

St. Peter’s Catholic Cemetery, 264 N. Blythe Avenue

Fresno, California 93706

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó: Photo courtesy of SBTN

Untitled-6_copy Untitled-5

Untitled-1 Untitled-4

Untitled-2 Untitled-3

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch