R.I.P. Văn phòng Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ xin trân trọng kính báo đến Cha Chủ Tịch. Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam, và toàn thể Quý Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và

Toàn Thể Cộng Đoàn Dân Chúa tại Hoa Kỳ: Người Anh Em của chúng con là Linh Mục Matthia Maria Trần An Tĩnh, CMC, (1932-2017), sau gần một tháng chiến đấu với bệnh phổi, đã được Chúa cất về một cách rất an bình lúc 3giờ20 chiều ngày 08 tháng 05 năm 2017, tại Tỉnh Dòng Đồng Công, Missouri.

Sau 85 năm trên dương thế, cha Matthia Maria đã hoàn tất 58 năm tu trong Dòng Đức Mẹ Đồng Công và 54 năm phục vụ dân Chúa trong Thiên Chức Linh Mục..

Những Ngày Đáng Ghi Nhớ:

- Sinh: ngày 02 tháng 10 năm 1942, tại Hữu Vi, Thái Bình, Việt Nam

- Khấn Lần Đầu trong Dòng Đồng Công: ngày 08 tháng 12 năm 1960

- Khấn Trọn Đời: ngày 08 tháng 12 năm 1963

- Chịu chức Linh Mục: ngày 15 tháng 12 năm 1963

Hoạt Động Tông Đồ

1964-1966 Coi nhà Thủ Đức, Thủ Đức, Gia Định

1966-1971 Coi nhà Lái Thiêu, Lái Thiêu

1967-1971 Ở Nhà Mẹ, Nhà Đá, Nhà Đá, Qui Nhơn

1971 Coi Nhà Di Linh, Di Linh, Đà Lạt

1972-1974 Dạy học, Nhà Đá

1976-1979 Giúp Cộng Đoàn Springfield, Springfield, MO

1979-1982 2 lần giúp Cộng Đoàn Detroit, Detroit, Michigan

1982-1985 Giúp Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời, Wichita Falls, TX

1985-1989 Giúp Cộng Đoàn Fatima, Fort Worth, TX

1989-1993 Phụ trách Conception, Conception, MO

1994-1998 Giúp GX Chúa Kitô Vua, Fort Worth, TX

1999-2006 Giám Đốc Đền Thánh KTM Carthage, MO

2006-2017 Nghỉ hưu tại Tỉnh Dòng Đồng Công, Carthage, MO; Phục vụ: dạy học, giúp bếp, và một số công việc của Tỉnh Dòng.

4/2017 Phổi yếu, khó thở.

Chương Trình Cầu Nguyện và Thánh Lễ Phát Tang và An Táng:

Thứ Sáu: 19/05/2017

8:30 p.m. Nghi thức phát tang và giờ canh thức cầu nguyện tại Nhà Nguyện của Tỉnh Dòng.

Thứ Bảy 20/05/2017

10:00 a.m. Thánh Lễ An Táng và Tiễn Đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Vì Danh Chúa Nhân Từ, xin cho linh hồn Linh Mục Matthia Maria được nghỉ yên

Bên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh trên quê trời.

Kính Báo

Lm. Phanxicô M. Trần Hưng Long, CMC

Thư ký Tỉnh Dòng

Nguồn: dongcong.us

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch