Trong niềm tin vào Chúa Giê-su Kitô phục sinh, Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo: Linh mục Giuse Nguyễn Công Định, sinh năm 1928, Thụ phong Linh mục năm 1958, thuộc Giáo Phận Cần Thơ, đã nghỉ hưu tại Chợ Quán, SàiGòn.

  Đã về Nhà Cha, tại Nhà tư

Lúc 12g40’ Thứ Ba, ngày 01 tháng 08 năm 2017.

Hưởng thọ 89 tuổi, 59 năm Linh mục.

Nghi thức tẫn liệm sẽ được cử hành vào lúc 10g00 sáng thứ Tư, ngày 02 tháng 08 năm 2017,  tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ, địa chỉ: 25/5 Trần Ngọc Quế, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 09g00, thứ Năm, ngày 03 tháng 08 năm 2017 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ.

Cha Giuse sẽ được an táng tại đất thánh Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ.

Quý cha thuộc giáo phận Cần Thơ dâng ba (03) Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse . Các giáo xứ cầu ba (03) lễ cho cha Giuse

Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ  Kính báo

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch