Ai Tín:  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25). Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Khổ nạn và Phục sinh, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam xin kính báo:

Tu sĩ Linh mục PHANXICÔ XAVIÊ VŨ PHAN LONG, OFM:

- Sinh ngày 26 - 08 - 1951, tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình,

- Đã an nghỉ trong Chúa lúc 22 giờ 30, tối thứ Sáu, ngày 13 - 10 - 2017 tại Tu viện Phanxicô Nhà Tỉnh Dòng 03 Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

- Hưởng thọ 66  tuổi, với 45 năm khấn dòng và 40 năm linh mục. .

Nghi thức Nhập quan và Thánh lễ:

được cử hành lúc 07 giờ 00, sáng thứ Bảy, ngày 14 - 10 - 2017, tại Tu viện Phanxicô, 03 Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.  

Sau đó linh cữu sẽ được đưa về Tu Viện Phanxicô Thủ Đức, 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM.  

Thánh lễ An táng:

Sẽ được cử hành Lúc 08 giờ 00, sáng thứ Hai, ngày 16 - 10 - 2017, tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức, 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM.

Sau đó, hỏa táng tại Nghĩa trang Phúc An Viên, Quận 9, Tp. HCM.  

Chúng con kính xin Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con  dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tu sĩ Linh mục Phanxicô Xaviê được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. 

 Chúng con xin chân thành cảm tạ. TM. Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam  

- Tu sĩ Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM Giám tỉnh   

* Xin miễn nhận vòng hoa và phúng điếu. Cám ơn.

Nguồn: ofmvn.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch