Cáo Phó: Gia đình LM gốc Phát Diệm, Nhà Vãng Lai PD và Giáo xứ Phú Hải kính báo Cha Cố Gioan Baotixita Phạm Năng Trí, Linh mục Sàigòn, gốc Gp. Phát Diệm.

  • Sinh ngày 17.12.1922 tại Xuân Hồi, Kim Sơn, Ninh Bình, thuộc Gx. Cách Tâm, Gp. Phát Diệm,
  • Đã an nghỉ trong Chúa lúc 1g47 sáng thứ sáu 20.10.2017
  • Hưởng thọ 95 tuổi với 67 năm Linh Mục.

Chương trình lễ tang :

* Lễ nhập quan : 10g30 thứ sáu 20.10.2017 tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm

                            102 Chiến Thắng P.9 Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.

* Di quan đến Nhà thờ Phú Hải : 4g30 chiều thứ bảy 21.10.2017

* Lễ An táng : 9g00 thứ hai 23.10.2017 tại Nhà thờ PHÚ HẢI

                           69 Cô Giang P.1 Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.

* Hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Tiểu sử của Cha cố Gioan Baotixita Phạm Năng Trí :

* 17.12.1922   : Sinh tại Xuân Hồi, Kim Sơn, Ninh Bình, thuộc Gx. Cách Tâm, Gp. Phát Diệm

* 15.08.1935   : Nhập Tiểu chủng viện Phúc Nhạc

* 07.09.1944   : Nhập Đại chủng viện Thượng Kiệm, Phát Diệm

* 02.12.1950   : Thụ phong Linh Mục tại Nhà thờ Chính toà Phát Diệm

* 01.01.1951   : Phó Xứ Giáo xứ Dưỡng Điềm

* 15.08.1951   : Giám thị tại Tiểu chủng viện Phúc Nhạc

* 30.06.1954   : Di cư vào nam cùng với Tiểu chủng viện

* 1954-1968    : Tiếp tục làm Giám thị rồi Giáo sư Pháp văn tại Tiểu chủng viện Phát Diệm Phú Nhuận

* 1962-1968    : Phụ trách thêm Xóm đạo Phú Hải (tức là Đội Có)

* 1968-2002    : Chính Xứ tiên khởi Giáo xứ Phú Hải, Giáo hạt Phú Nhuận

* 2002-2011    : Nghỉ hưu tại Nhà thờ Phú Hải

* 2011-2017: Nghỉ hưu tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm Phú Nhuận.

Xin Quý Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân hiệp ý cầu nguyện. R.I.P.

Cộng đoàn Gx. Phú Hải, Nhà Vãng Lai và Gia đình LM gốc Phát Diệm cùng Họ Hàng Huyết tộc và Họ Hàng Linh tông kính báo.

Nguồn: Lm Phạm Bá Lãm gửi báo tin

------------------------------------------------------------------

Tin nhắn nhờ Mục Vụ Văn Bút đăng bổ túc:

Họ hàng Huyết tộc của Cha G.B. Phạm Năng Trí kính xin Quí Ngài trong Hàng Giáo Phẩm, Hàng Giáo Sĩ, Quí Vị trong Hàng Tu Sĩ Nam Nữ và Hàng Giáo Dân tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Năng Trí là Cha Chú, Cha Bác, Cha Ông, Cha Ông Cố của chúng con / tôi:

Ðức Ông Trần Văn Khả, VN    

Lm Trần Bình Trọng, Hoa Kì     

Linh Mục Phạm Hữu Thiết, VN                   

Linh Mục Lưu Ðình Vinh, Hoa Kì

Linh Mục Trần Công Nghị, Hoa Kì

Linh Mục Trần Xuân Lãm, Gia Nã Đại

Linh Mục Nguyễn Văn Mạnh, VN               

Linh Mục Trần Thanh Xuân, VN              

Nữ Tu Phạm Thị Tám, VN                        

Nữ Tu Phạm Thị Dự, VN                          

Nữ Tu Phạm Thị Thục, Pháp quốc

Nữ Tu Trần Thị Thiên Hương, VN

Nữ Tu Nguyễn Thị Huê, VN

Nữ tu Hoàng Thị Lan, VN

Nữ tu Trần Thu Hà, Hoa Kì   

Nữ tu Trần Thị Thu Hương, VN

Nữ tu Trần Thị Hường, Hoa Kì

Nữ tu Vũ Thị Bích Thảo, VN

Nữ tu Trần Thuỳ Trang, VN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: conggiao24th.net


   

   

   

  


 


 


 


 


 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch