Cáo Phó: Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha Gio-an Hồ Ngọc Trứ, Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo:

  • Sinh ngày 27 tháng 07 năm 1950  tại Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang
  • đã trở về Nhà Cha đêm ngày 23/10/2017, tại Nhơn Mỹ, Long Xuyên
  • Hưởng thọ 67 tuổi.

Thi hài Cha được quàn tạị Giáo xứ Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9g30 sáng thứ Năm ngày 26/10/2017, tại Nhà thờ Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Gioan.

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Gioan mau về hưởng Tôn nhan Chúa.

Long Xuyên ngày 24/10/2017

TGM kính báo

-------------------

TIỂU SỨ CHA GIOAN HỒ NGỌC TRỨ

  • Sinh ngày 27/07/1950 tại Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang
  • Vào Tiểu Chủng viện Thánh Phụng Châu Đốc năm 1963
  • Vào ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn năm 1971
  • Được thụ phong linh mục ngày 21/11/1979 tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên

SỨ VỤ LINH MỤC

1/ Chủng viện Toma Long Xuyên (1979 – 1981)

2/ Giáo xứ Năng Gù (1981-1982)

3/ Giáo xứ Cái Đôi (1982-1997)

4/ Giáo xứ Cồn Phước (1997-2005)

5/ Giáo xứ Cái Đôi (2005-2014)

6/ Giáo xứ Nhơn Mỹ (2014 - 10/2017)

 Nguồn: gplongxuyen.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch