Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung - Chánh xứ giáo xứ Bến Sắn - đã về nhà Chúa vào lúc 5g00 chiều thứ Tư ngày 21/02/2018, hưởng dương 57 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm: được cử hành lúc 9g30 sáng thứ Năm ngày 22/02/2018, tại nhà thờ giáo xứ Bến Sắn, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự.

Thánh lễ an táng: sẽ được cử hành lúc 9g00 sáng thứ Bảy ngày 24/02/2018, tại nhà thờ giáo xứ Bến Sắn, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế.

Sau Thánh lễ, linh cữu cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung được an táng tại đất thánh linh mục giáo phận (Giáo xứ Bến Sắn).

Kính xin:

- Mỗi cha dâng 02 thánh lễ;

- Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng;

- Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân Côi.

để cầu cho linh hồn cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.

    TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN

                (đã ký)

Simon Nguyễn Văn Thu

-----------------------------------

TIỂU SỬ LINH MỤC ĐA MINH NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung,

  • Sinh ngày 23.10.1961, tại Sài Gòn.
  • Ngày 29.10.1961, ngài được Rửa tội tại giáo xứ Bùi Môn, giáo phận Sài Gòn.
  • Năm 1984, ngài nhập Dòng Phước Sơn.
  • - Năm 1992, ngài học tại Học viện Đa Minh.
  • - Ngày 01.10.2002, ngài được thụ phong linh mục tại nhà thờ Tân Thông, do Đức cha
  • Phêrô Trần Đình Tứ.

* Sau khi chịu chức linh mục, cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung đã đảm nhiệm:

- Phó xứ giáo xứ Bắc Hà                        : từ tháng 11.2002 đến tháng 4.2008,

- Chánh xứ giáo xứ Tân Thạnh Đông    : từ tháng 4.2008 đến tháng 7.2013,

- Chánh xứ giáo xứ Bến Sắn                 : từ tháng 7.2013 đến nay.

Vào lúc 5g00 chiều thứ Tư ngày 21/02/2018, cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung đã qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng dương 57 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 9g30 sáng thứ Năm ngày 22/02/2018, tại nhà thờ giáo xứ Bến Sắn, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 9g00 sáng thứ Bảy ngày 24/02/2018, tại nhà thờ giáo xứ Bến Sắn, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế.

Sau Thánh lễ, linh cữu cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung được an táng tại đất thánh linh mục giáo phận (Giáo xứ Bến Sắn).

Đôi nét tiểu sử về linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Trung; xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn linh mục Đa Minh.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch