Cáo Phó: “Chúa là gia nghiệp đời con” (Tv 16,1). Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Toà Giám Mục Thái Bình trân trọng kính báo: Cha Đa Minh Phạm Quang Trung, Linh Mục Chính Xứ Hoàng Xá,

  • Sinh năm 1941 tại Giáo Xứ Tràng Quan, Giáo Phận Thái Bình, Xã Trọng Quan, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.
  • Đã hoàn tất Cuộc Lữ hành Đức tin nơi trần thế và Sứ vụ Mục tử, được Chúa gọi về lúc 01 giờ 00 ngày 06 tháng 03 năm 2018, Tại Giáo Xứ Hoàng Xá.
  • Hưởng thọ 78 tuổi, 53 năm Linh mục

TIỂU SỬ CHA ĐA-MINH PHẠM QUANG TRUNG

Cha Đa-minh Phạm Quang Trung sinh năm 1941 tại Giáo xứ Tràng Quan, Giáo phận Thái Bình, Xã Trọng Quan, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình trong vòng tay yêu thương của Ông cố Đa-Minh Phạm Văn Nhượng và Bà cố Maria Vũ Thị Tơ. Ngài là người con trai duy nhất trong gia đình gồm 4 người con.

- Năm 1956 - 1957 : Ngài theo học Tiểu chủng viện Mỹ Đức, nay là Đại Chủng Viện Thánh Tâm Mỹ Đức, Giáo Phận Thái Bình.

- Từ 1957 - 1960 : Ngài học tại Chủng viện Gio-an, nay là Đại chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội.

- Từ 1960 - 1965 : Ngài sống và học hàm thụ tại tư gia.

- Ngày 22/8/1964 : Ngài được gia nhập hàng giáo sỹ.

- Ngày 02/02/1965 : Ngài chịu chức Phó tế.

- Ngày 31/5/1965 : Đức Cha Đa-minh Đinh Đức Trụ đã âm thầm phong chức Linh mục cho thầy Đa-minh Phạm Quang Trung. Châm ngôn được chọn cho sứ vụ Linh mục: “Chúa là gia nghiệp đời con” (Tv 16,1).

- Từ 1965 - 1991 : Cha sống và làm việc tại tư gia.

- Từ tháng 4/1991 - 1993: Đức Cha Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Sang đã gửi Ngài vào học khóa hàm thụ tại Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Hà Nội để hợp thức hóa.

- Từ ngày 07/3/1994 - 12/6/2008 : Ngài được Bề trên giáo phận bổ nhiệm làm Linh mục chánh xứ Giáo xứ Bồng Tiên (Hoàng Xá, Đông A, An Lạc, Trung Thành, An Châu) Cổ Việt (Trại Gạo).

- Từ ngày 12/6/2008 - 10/9/2015 : Đức Cha Cố Phan-xi-cô Xa-vi-e bổ nhiệm Ngài làm quản hạt Giáo Hạt miền Đông Hưng và làm linh mục chánh xứ Mỹ Đình, Phú Giáo và Chấp Trung.

- Ngày 10/9/2014 : Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ bổ nhiệm Ngài làm linh mục chánh xứ Hoàng Xá.

Trong tinh thần Người Mục tử nhiệt tâm làm việc Tông đồ và lo lắng cho việc truyền giáo, Ngài luôn tìm cách nâng đỡ Ơn gọi Thiên triệu, làm cho Giáo Hội càng trổ sinh nhiều hoa trái. Với suốt 53 Thiên Chức Linh Mục phục vụ tại các Giáo xứ, Ngài luôn quan tâm đến đời sống tâm linh cho giáo dân, thăng tiến đời sống gia đình, cho mở nhiều khoá đào tạo Giáo lý viên, mở các lớp Giáo lý phù hợp với mỗi lứa tuổi. Song song với việc thăng tiến đời sống thiêng liêng, Ngài cũng lưu tâm nâng cấp và xây mới các cơ sở Nhà thờ, Nhà chung, Nhà Giáo lý,… 

Với tinh thần người phục vụ, Cha cố Đa-minh Phạm Quang Trung không chỉ là Người Mục tử trung kiên theo Thầy Chí Thánh, cuộc đời của Ngài còn là một nhịp cầu nối giữa Đạo và Đời. Ngài đang nung nấu những ước nguyện cho một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách thành lập quỹ khuyến học dành cho học sinh, sinh viên nghèo không phân biệt lương giáo, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Ngài đã không qua khỏi, Ngài đã an nghỉ trong Chúa vào hồi 01 giờ 00 ngày 06 tháng 03 năm 2018, hưởng thọ 78 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CHA ĐA-MINH PHẠM QUANG TRUNG

I - THỨ BA, NGÀY 06/3/2018

04g30 : Thánh lễ đưa chân

17g00 : Thánh Lễ - Giáo hạt Thành Phố

19h30 : Thánh Lễ - Các Cha quý hương và Giáo xứ Hoàng Xá

22h00 : Canh thức

II - LỄ VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN : Từ ngày 07/3/2018 đến ngày 08/3/2018

  1. Thứ Tư, ngày 07/03/2018.

04g30 : Thánh Lễ - Giáo xứ Hoàng Xá

09g00 : Thánh Lễ - Các Giáo xứ Mỹ Đình, Phú Giáo và Chấp Trung

13g00 : Thánh Lễ - Giáo xứ Đông A

15g00 : Thánh Lễ - Giáo xứ Tràng Quan

17g00 : NGHI LỄ NHẬP QUAN

19g30 : Thánh Lễ - Giáo xứ Bồng Tiên và Trung Thành

22g00 : Canh thức

  1. Thứ Năm, ngày 08/03/2018.

04g30 : Thánh Lễ - Giáo xứ Hoàng Xá

13g00 : Thánh Lễ - Các xứ, họ liên hệ

19g30 : Thánh Lễ - Các xứ, họ liên hệ

22g00 : Canh thức

III - THÁNH LỄ AN TÁNG : Thứ Sáu, ngày 09/3/2018

04g30 : Thánh lễ

07g00 : Di quan từ Nhà chung Giáo xứ ra Thánh Đường

09g00 : Thánh lễ an táng

10g15 : Nghi thức tiễn biệt và an táng

Kính xin Quý Cha, Quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đồng dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho Cha Đa-minh.

Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2018

Trưởng Ban Lễ Tang

Fr. Ass. Nguyễn Tiến Tám

Linh mục Tổng Đại Diện

***

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Trưởng ban lễ tang :  Cha Fr. Ass. Nguyễn Tiến Tám – Tổng Đại Diện

Phó 1 : Cha Giuse Phạm Văn Thiện – Đại diện Giám mục Miền Hưng Yên

Phó 2: Cha Vinhsơn Trần Văn Hùng – Quản nhiệm Giáo xứ Hoàng Xá

Các thành viên:

1/ Ông Đaminh Vũ Đức Hữu – Chủ tịch HĐGX

2/ Ông Giuse Phạm Văn Quyển – Phó Chủ tịch đối ngoại

3/ Ông Giuse Phạm Văn Miên – Phó Chủ tịch đối nội

4/ Ông Giuse Phạm Văn Sách – Thư ký HĐGX

5/ Ông Giuse Nguyễn Văn Nhiên – Thủ quỹ HĐGX

Giáo phận Thái Bình

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch