Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo: Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Tài, sinh năm 1938,

Đã về nhà Cha vào lúc 9h45 sáng thứ Tư, ngày 04 tháng 04 năm 2018, hưởng thọ 80 tuổi và 51 năm Linh mục.

Nghi thức tẫn liệm sẽ được cử hành vào lúc 8g00 sáng Thứ Năm, ngày 05.04.2018.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9g00 sáng Thứ Sáu, ngày 06.04.2018, tại Nhà Hưu

Dưỡng Linh Mục Cần Thơ. Địa chỉ: 25/5 đường Trần Ngọc Quế, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Quí cha nhập tịch giáo Phận Cần Thơ vui lòng dâng ba (03) Thánh lễ cầu nguyện cho cha

Giuse Nguyễn Hữu Tài. Quí cha Chánh xứ vui lòng tổ chức giáo dân cầu lễ cho cha Giuse trong ba (03) Chúa nhật. Xin hiệp ý cầu nguyện cho cha Giuse được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

 

Lược sử của Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Tài

Sinh năm: 8.11.1938 tại xã Ngọc Lý, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Được Rửa tội và lãnh nhận Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Ngọc Lý, Giáo phận Hải Phòng.

Tên cha: Giuse Nguyễn Hữu Lại; qua đời năm 1957.

Tên mẹ: Maria Nguyễn Thị Yến, qua đời năm 1963.

Học Tiểu chủng viện: TCV. Hải Phòng ở miền Bắc và miền Nam 1953-1960.

Học Đại chủng viện: ĐCV. Thánh Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn 1960-1967.

Chịu chức Phó tế: Năm 1966 tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Chịu chức Linh mục: Ngày 29 tháng 4 năm 1967 tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn,

ĐGM phong chức: Đức cha Giuse Nguyễn Văn Thiên.

Có văn bằng: Cao học Hóa học.

 Từ khi chịu chức Linh mục, đã nhận những giáo vụ:

 1/ Cha Giáo Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý Cần Thơ 1967-1968

2/ Du học tại Hoa Kỳ 1968-1972

3/ Cha Giáo Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý Cần Thơ 1972-1975

4/ Cha Giáo Đại Chủng Viện Á Thánh Quý Cần Thơ 1975-1990

5/ Nghỉ bệnh tại nhà thờ Thới Thạnh, Cần Thơ 1990-2000

6/ Chánh xứ giáo xứ Bình Thủy,

Linh giám hội dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ 2000-2015

7/ Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Cần Thơ 2015-4/2018

 Thứ Tư, ngày 04 tháng 04 năm 2018

Kính báo

 Ga. Trần Trọng Dung

Linh mục Chưởng ấn

Nguồn: gpcantho.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đ8ang tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: gpcantho.com

 

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch