Cha cố Gioan.Bt.Maria Đoàn Vĩnh Phúc mới được Chúa gọi về được Chúa gọi về nhà Cha Trên Trời lúc 9h20 ngày 22/08/2018 tại Gx.Thiên Ân hạt Tân Sơn Nhì.

Cha cố Gioan.Bt.Maria Đoàn Vĩnh Phúc, nguyên Chánh xứ tiên khởi GX Thiên Ân, TGP Sài Gòn mới được Chúa gọi về nhà Cha Trên Trời lúc 9h20 ngày 22/08/2018 tại Gx.Thiên Ân hạt Tân Sơn Nhì

Theo niên giám TGP. Sài Gòn Ngài sinh năm 1936 , thụ phong linh mục năm 1964

Chương trình tổng quát lễ An táng Cha cố G.B Maria, Lm chính xứ tiên khởi GX Thiên Ân.

-19h, thứ tư 22/8/18: tẩn liệm.

-19h30, thứ tư 22/8/18: lễ đưa chân & phát tang.

- 8h30 thứ bảy 25/8/18: Thánh lễ An táng, do ĐC Giuse, Giám quản TGp Saigon chủ sự.

 

Nguồn: baoconggiao.net

----------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: tinvui.org

  

  

  

  

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch