Được tin Linh mục Nguyễn Văn Kiên, thánh danh Vincent mới qua đời 14/01/2019 tại Orange, California, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Tang báo, Chương trình tang lễ và mấy dòng tiểu sử để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho Linh hồn Cha Vincente.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 Linh cửu Cha Cố Vincent Nguyễn Văn Kiên được quàn tại  Nhà Thờ St. Barbara Church 730 South Euclid Street Santa Ana, CA 92704

 Thứ Năm, ngày 17 tháng 1 năm 2019

 Tại Nhà Thờ St. Barbara 1:00 pm – 2:00 pm: Lễ Phát Tang 2:00 pm – 5:00 pm:Thăm Viếng và Cầu Nguyện 5:30 pm – Thánh Lễ Đưa Chân

 Thứ Bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2019

 Tại Nhà Thờ St. Barbara 12:00 pm Thánh Lễ An Táng

 Sau Thánh Lễ, linh cửu Cha Cố Vincent sẽ được an táng tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành 8301 Talbert Avenue Huntington Beach, CA 92646

CHA CỐ VINCENT NGUYỄN VĂN KIÊN

Cha Vincent Nguyễn Văn Kiên sinh ngày 10 tháng 5 năm 1952 tại Bùi Chu trong một gia đình công giáo đạo đức.  1964-1971- Học tại Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng tại Châu Đốc. Xong chương trình Tiểu Chủng Viện. 1972-1979 - Học tại Đại Chủng Viện Long Xuyên, và gửi đi giúp xứ.  1980 - Ngài vượt biên đến Malaysia. 1982 - Định cư tại Hoa Kỳ 1984 - Học tại Chủng Viện St. Joseph, Mountain View, California. 1986 -  Sang Đài Loan, tiếp tục học thần học; và được thụ phong Linh mục ngày 13 tháng 8 năm 1989 tại Giáo Phận Tiên-Chu.  Năm 1993, trở về lại Hoa Kỳ, và phục vụ tại Giáo Xứ St. Patrick Church, San Jose, California – Thánh Đường này, đang được xây dựng lại và đổi tên thành Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang.  1998, Ngài đến phục vụ tại Giáo Phận Honolulu, Bang Hawaii, Linh mục quản nhiệm Cộng Đoàn Việt Nam – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  14/1/2019, qua đời tại Orange County, California. 

 *Người đại diện gia đình: Mr. Nguyễn Văn Kỳ, Phone: 714-624-1988

Vp Giáo xứ St Barbara

Nguồn: vietcatholic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: YouTube uploaded by Tai Nguyen

  

  

  

  

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch