Cáo Phó: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2). Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám Mục Giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha Antôn Phạm Trung Kiên.

 • Sinh ngày 12-12-1928
 • Đã trở về Nhà Cha tối ngày 25/01/2019
 • Hưởng thọ 91 tuổi.
 • Thi hài Cha được quàn tạị nhà Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức, Sài Gòn.

 Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 5g30 sáng thứ hai, ngày 28/01/2019, tại nhà Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức, Sài Gòn.

 Xin quý Cha trong Giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Cố Antôn. Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Antôn mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 Long Xuyên ngày 26/01/2019

TGM kính báo  

TIỂU SỨ CHA CỐ ANTÔN PHẠM TRUNG KIÊN

 CHA ANTÔN PHẠM TRUNG KIÊN

 • Sinh ngày 12/12/1928, tại Yên Mô, Ninh Bình
 • Vào Tiểu Chủng viện Phúc Nhạc, năm: 1941, thuộc giáo phận: Phát Diệm
 • Vào ĐCV Xuân Bích, năm 1952
 • Được thụ phong linh mục ngày 10-1-1960, Tại: Phú Nhuận SG
 • Do Đức cha: Tađêô Lê Hữu Từ

 Sau đó, Cha đã từng phục vụ:

- Gx. Ông Chưởng: 1960-1973

- Gx. Ninh Cù: 1973-1982

- Gx. Vinhsơn (Kinh O): 1982-1984

- Gx. Antôn kinh 1: 1984 – 2009

- Từ 2010:  về hưu

 Nguồn: gplongxuyen.org

 ---------------------

 Lm Phạm Bá Lãm, Đại diện giới linh mục, tu sĩ và giáo dân gốc Phát Diệm tại Miền Nam cũng đăng tin Cáo phó như trên, và thêm:

- Hưu dưỡng tại Gx. Antôn Kinh 1: 2010-2011

- Hưu dưỡng tại Nhà Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Thủ Đức: 2011-2019

 • Xin Quý Cha gốc Phát Diệm dâng lễ, các Tu sĩ và Giáo dân gốc Phát Diệm cầu nguyện.
 • Xin chia buồn với tang quyến, cách riêng với cha Phaolô Phạm Trung Dong, Chính xứ Thánh Phaolô Bình Tân, là cháu của Cha Cố Antôn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin cáo phó. Nguồn ảnh: YouTube published by Manh Tuyen Nguyen

  

  

  

  

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch